« Najít podobné dokumenty

Obec Smrk - Usnesení Zastupitelstva obce Smrk č. 5/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smrk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení Zastupitelstva obce Smrk č. 5/2021
1
<br> Usnesení Zastupitelstva obce Smrk č.5/2021 ze dne 07.09.2021
<br> Zastupitelstvo obce Smrk na svém zasedání dne 07.09.2021:
1.Schválilo program zasedání <.>
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
2.Vzalo na vědomí „Zápis z valné hromady“ Horácko – ekologického mikroregionu <,>
<br> Budišov 360,675 03 Budišov u Třebíče,IČ: 68731990,ze dne 21.05.2021 <.>
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
3.Vzalo na vědomí „Zápis ze zasedání valné hromady“ Společnosti obcí pro lesní
<br> hospodaření v Náměšti nad Oslavou,s.r.o <.>,Žerotínova 386,675 71 Náměšť nad
Oslavou,IČ: 64511341,konané dne 12.06.2021 <.>
<br> Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
4.Vzalo na vědomí „Zápis ze zasedání mimořádné valné hromady“ zájmového sdružení
<br> právnických osob ENERGOREGION 2020,Masarykovo nám.104,675 71 Náměšť nad
Oslavou,IČ: 68731990,ze dne 30.07.2021 <.>
<br> Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
5.Vzalo na vědomí „Darovací smlouvu na zakoupení malé komunální techniky“ od
<br> zájmového sdružení právnických osob ENERGOREGION 2020,Masarykovo nám.104 <,>
675 71 Náměšť nad Oslavou,IČ: 47438126,kterou se dárce zavazuje poskytnout
obdarovanému finanční dar ve výši 52.000 Kč <.>
<br> Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
6.Schválilo „Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN“ mezi OBCÍ
<br> SMRK a fou ČEZ Prodej,a.s <.>,Duhová 425/1,Michle,140 53 Praha 4,IČ: 27232433,na
dobu určitou od 01.01.2022 do 31.12.2024 <.>
<br> Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
7.Schválilo „Přílohu č.22 ke smlouvě č.19/06/97 ze dne 09.11.1998“ mezi OBCÍ SMRK
<br> a fou ESKO-T s.r.o <.>,Hrotovická 232,Jejkov,674 01 Třebíč,IČ: 25333411 <.>
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
8.Schválilo „Dodatek č.2 ke Smlouvě o umístění a provozování kontejnerů uzavřené dne
<br> 30.01.2014“ mezi Obcí Smrk a fou TextilEco a.s <.>,Palackého 715/15,Nové Město <,>
110 00 Praha 1,IČ: 28101766 <.>
<br> Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
9.Schválilo „Hromadnou licenční smlouvu o veřejném provozování“ mezi OBCÍ SMRK
<br> a OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním,z....

Načteno

edesky.cz/d/4879091

Meta

Prodej   Pronájem   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smrk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz