« Najít podobné dokumenty

Obec Smrk - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – Seznam nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků ke dni 01.08.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smrk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – Seznam nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků ke dni 01.08.2021
Nedostate identifikovaní vlastníci ke dni 1.8.2021,okres T ebí Zdroj: https://www.uzsvm.cz/seznam-nedostatecne-identifikovanych-vlastniku str.166 z 204
<br> Název obce Název kú OPSUB - typ
OPSUB -
<br> / I OPSUB - název OPSUB - adresa ID vlastnictví
Podíl
itatel
<br> Podíl
jmenovatel
<br> Parcela -
vým ra
<br> Název druhu
pozemku
<br> Název zp sobu
využití pozemku Parcela (formátováno)
<br> íslo LV
(parcela)
<br> stavba - název
ásti obce
<br> Stavba - název
zp sobu využití Stavba (formátováno)
<br> íslo LV
(budova)
<br> Smrk Smrk na Morav OFO XXXXXXX XXXXX.p.XX,XXXXX Kon šín XXXXXXXXXX X 2 2832
trvalý travní
<br> porost
Smrk na Morav 751227 <,>
<br>.210 203
<br> Smrk Smrk na Morav OFO
Svobodová
<br> Josefa.p.12,67502 Kon šín 1263287710 1 2 2832
trvalý travní
<br> porost
Smrk na Morav 751227 <,>
<br>.210 203
<br> Smrk Po et 2

Načteno

edesky.cz/d/4879090

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smrk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz