« Najít podobné dokumenty

Obec Smrk - Záměr prodeje části pozemku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smrk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr prodeje části pozemku
Obec Smrk
Smrk 30
<br> 675 01 Vladislav
IČ: 00378623
<br>
<br>
<br>
08.09.2021
<br>
Záměr prodeje části pozemku
<br> Zastupitelstvo obce Smrk na svém 5.zasedání konaném dne 07.09.2021 usnesením č.13/5/ZO/2021
schválilo prodat část pozemku parcelní číslo 370/1 – trvalý travní porost,o výměře cca 90 m2,jenž je
ve vlastnictví OBCE SMRK.Uvedený pozemek je zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního
úřadu pro Vysočinu,Katastrálního pracoviště Třebíč,pro katastrální území Smrk na Moravě na listu
vlastnictví č.10001 <.>
<br> Tímto OBEC SMRK dle § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění
pozdějších předpisů,zveřejňuje svůj záměr směnit výše uvedené pozemky <.>
<br> Zájemci mohou předložit své nabídky písemnou formou do 25.10.2021 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> XXXXXXXX XXXXXX
starosta
<br>
<br>
Úřední hodiny: Út a Čt 17:00–19:00
Tel.: 568 888 224 (v úředních hodinách)
Mobil: 603 814 541 (starosta)
E-mail: smrk@obce.cz
Web: http://www.obec-smrk.cz/

Načteno

edesky.cz/d/4875552


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smrk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz