« Najít podobné dokumenty

Obec Smrk - Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Smrk č. 5/2021 dne 07.09.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smrk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Smrk č. 5/2021 dne 07.09.2021
OBEC SMRK
Smrk 30
<br> 675 01 Vladislav
IČ: 00378623
<br>
<br>
<br> Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Smrk č.5/2021
dne 07.09.2021 v 18:00 v kanceláři Obecního úřadu Smrk
<br>
Program:
1.Zahájení
2.Kontrola usnesení z minulého zasedání
3.Zápis z valné hromady Horácko – ekologického mikroregionu,Budišov 360 <,>
<br> 675 03 Budišov u Třebíče,IČ: 68731990
4.Zápis ze zasedání valné hromady Společnosti obcí pro lesní hospodaření v Náměšti nad
<br> Oslavou,s.r.o <.>,Žerotínova 386,675 71 Náměšť nad Oslavou,IČ: 64511341
5.Zápis ze zasedání mimořádné valné hromady zájmového sdružení právnických osob
<br> ENERGOREGION 2020,Masarykovo nám.104,675 71 Náměšť nad Oslavou <,>
IČ: 68731990
<br> 6.Darovací smlouva na zakoupení malé komunální techniky od zájmového sdružení
právnických osob ENERGOREGION 2020,Masarykovo nám.104,675 71 Náměšť nad
Oslavou,IČ: 47438126
<br> 7.Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN mezi OBCÍ SMRK a fou
ČEZ Prodej,a.s <.>,Duhová 425/1,Michle,140 53 Praha 4,IČ: 27232433
<br> 8.Příloha č.22 ke smlouvě č.19/06/97 ze dne 09.11.1998 mezi OBCÍ SMRK a fou ESKO-
T s.r.o <.>,Hrotovická 232,Jejkov,674 01 Třebíč,IČ: 25333411
<br> 9.Dodatek č.2 ke Smlouvě o umístění a provozování kontejnerů uzavřené dne 30.01.2014
mezi Obcí Smrk a fou TextilEco a.s <.>,Palackého 715/15,Nové Město,110 00 Praha 1 <,>
IČ: 28101766
<br> 10.Hromadná licenční smlouva o veřejném provozování mezi OBCÍ SMRK a OSA –
Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním,z.s <.>,Čs.Armády 786/20 <,>
Bubeneč,160 56 Praha 6,IČ: 63839997,na rok 2021
<br> 11.Smlouva o dílo mezi OBCÍ SMRK a fou Ing.XXXXXXXXX XXXXX,Jar.Ježka XXX/X,Týn <,>
XXX 01 Třebíč,IČ: 12151289
<br> 12.Žádost Ing.Ladislava Jaskuly,Smrk 85,675 01 Vladislav,o směnu pozemků
13.Žádost paní Aleny Pařízkové,U Potoka 97,675 21 Přibyslavice,o koupi části pozemku
14.Záměr prodeje části pozemku
15.Žádost fy AGRO PV 4 s.r.o <.>,Ladova 1814/31,Řečkovice,621 00 Brno,IČ: 08278938 <,>
<br> o pronájem části pozemku...

Načteno

edesky.cz/d/4875549

Meta

Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smrk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz