« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo financí - Služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení v odboru 48 – Kancelář státního tajemníka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo financí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Žádost o přijetí do služebního poměruDOCX (37kB)
Žádost
o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo představeného vrchní ministerský XXXX - vedoucí oddělení,FM XXXX,v odboru XX - Kancelář státního tajemníka,odd.4801 - Metodická podpora a kárná řízení |_|
o jmenování na služební místo představeného[footnoteRef:2] vrchní ministerský XXXX - vedoucí oddělení,FM XXXX,v odboru XX - Kancelář státního tajemníka,odd.4801 - Metodická podpora a kárná řízení |_| [2: Vyznačte „Žádost o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo představeného“,pokud dosud nejste ve služebním poměru podle zákona o státní službě.Pokud již jste ve služebním poměru,vyznačte „Žádost o jmenování na služební místo představeného“.]
<br> Označení a adresa služebního orgánu,kterému je žádost adresována
Státní tajemník v Ministerstvu financí
Ministerstvo financí
Letenská 15
118 10 Praha 1
<br>
<br> Údaje o žadateli
Jméno(a) a příjmení,titul
<br>
Datum narození
<br>
Adresa místa trvalého pobytu[footnoteRef:3] ve tvaru obec,část obce,ulice,číslo popisné,PSČ,stát [3: Místo trvalého pobytu podle § 10 odst.1 zákona č.133/2000 Sb <.>,o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),ve znění pozdějších předpisů.]
<br>
<br> Adresa pro doručování,pokud je odlišná od adresy místa trvalého pobytu
<br>
Telefonní číslo[footnoteRef:4] [4: Nepovinný údaj.]
<br>
<br> E-mail nebo ID datové schránky3
<br>
<br>
Údaje sloužící k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[footnoteRef:5] [5: Nepovinný údaj.Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů,není již povinen doložit výpis z evidence Rejstříku trestů,neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů.]
<br> Rodné příjmení
<br>
Rodné číslo
<br>
Pohlaví
<br>
Stát narození
<br>
Okres narození
<br>
Obec narození
<br>
<br> Specifikace žádosti
Žádám o přijetí do služebního poměru[footnoteRef:6] a [6: Vyznačte pouze v případě,pokud nejste dosud ve služebním po...
Žádost o přijetí do služebního poměruPDF (127kB)
1
<br> Žádost
o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo představeného vrchní
ministerský XXXX - vedoucí oddělení,FM XXXX,v odboru XX - Kancelář státního
tajemníka,odd.4801 - Metodická podpora a kárná řízení
<br> o jmenování na služební místo představeného1 vrchní ministerský XXXX - vedoucí
oddělení,FM XXXX,v odboru 48 - Kancelář státního tajemníka,odd.4801 - Metodická
podpora a kárná řízení
<br> Označení a adresa služebního
orgánu,kterému je žádost
adresována
<br> Státní tajemník v Ministerstvu financí
Ministerstvo financí
Letenská 15
118 10 Praha 1
<br> Údaje o žadateli
<br> Jméno(a) a příjmení,titul
<br> Datum narození
<br> Adresa místa trvalého pobytu2 ve
tvaru obec,část obce,ulice,číslo
popisné,PSČ,stát
<br> Adresa pro doručování,pokud je
odlišná od adresy místa trvalého
pobytu
<br> Telefonní číslo3
<br> E-mail nebo ID datové schránky3
<br> Údaje sloužící k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů4
<br> Rodné příjmení
<br> Rodné číslo
<br> Pohlaví
<br> Stát narození
<br> 1 Vyznačte „Žádost o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo představeného“,pokud dosud
nejste ve služebním poměru podle zákona o státní službě.Pokud již jste ve služebním poměru,vyznačte
„Žádost o jmenování na služební místo představeného“ <.>
<br> 2 Místo trvalého pobytu podle § 10 odst.1 zákona č.133/2000 Sb <.>,o evidenci obyvatel a rodných číslech
a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> 3 Nepovinný údaj <.>
4 Nepovinný údaj.Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů <,>
<br> není již povinen doložit výpis z evidence Rejstříku trestů,neboť si ho služební orgán vyžádá na základě
poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů <.>
<br>
<br> 2
<br> Okres narození
<br> Obec narození
<br> Specifikace žádosti
<br> Žádám o přijetí do služebního poměru5 a
<br>
<br> a jmenování na služební místo6 vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení,FM 3353
<br>
<br> v...
Čestné prohlášení o lustraciDOC (28kB)
Čestné prohlášení podle § 4 odst.3 zákona č.451/1991 Sb <.>,kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky,České republiky a Slovenské republiky,ve znění pozdějších předpisů
<br> Já,níže podepsaný/á
<br> Jméno,příjmení:
<br> Datum narození:
<br> Adresa místa trvalého pobytu:
<br> čestně prohlašuji,že jsem v období od 25.2.1948 do 17.11.1989 nebyl/a v postavení uvedeném v § 2 odst.1 písm.d) až h) zákona č.451/1991 Sb <.>, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky,České republiky a Slovenské republiky,ve znění pozdějších předpisů,tj.:
<br> a) tajemníkem orgánu Komunistické strany Československa nebo Komunistické strany Slovenska od stupně okresního nebo jemu na roveň postaveného výboru výše,členem předsednictva těchto výborů,členem ústředního výboru Komunistické strany Československa nebo ústředního výboru Komunistické strany Slovenska,členem Byra pro řízení stranické práce v českých zemích nebo členem Výboru pro řízení stranické práce v českých zemích,s výjimkou těch,kteří tyto funkce zastávali pouze v období od 1.1.1968 do 1.5.1969 <,>
<br> b) pracovníkem aparátu orgánů uvedených pod písmenem a) na úseku politického řízení Sboru národní bezpečnosti <,>
<br> c) příslušníkem Lidových milicí <,>
<br> d) členem akčního výboru Národní fronty po 25.2.1948,prověrkových komisí po 25. 2.1948 nebo prověrkových a normalizačních komisí po 21.8.1968 <,>
<br> e) studentem na Vysoké škole Felixe Edmundoviče Dzeržinského při Radě ministrů Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Státní bezpečnosti,Vysoké škole ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Veřejné bezpečnosti,Vyšší politické škole ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik nebo vědeckým aspirantem anebo účastníkem kursů delších než 3 měsíce na t...
Čestné prohlášení o lustraciPDF (49kB)
Čestné prohlášení podle § 4 odst.3 zákona č.451/1991 Sb <.>,kterým
se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí
<br> ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní
Republiky,České republiky a Slovenské republiky,ve znění
<br> pozdějších předpisů
<br> Já,níže podepsaný/á
<br> Jméno,příjmení:
<br> Datum narození:
<br> Adresa místa trvalého pobytu:
<br> čestně prohlašuji,že jsem v období od 25.2.1948 do 17.11.1989 nebyl/a
v postavení uvedeném v § 2 odst.1 písm.d) až h) zákona č.451/1991
Sb <.>,kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí
ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky <,>
České republiky a Slovenské republiky,ve znění pozdějších předpisů,tj.:
<br> a) tajemníkem orgánu Komunistické strany Československa nebo Komunistické
strany Slovenska od stupně okresního nebo jemu na roveň postaveného výboru
výše,členem předsednictva těchto výborů,členem ústředního výboru
Komunistické strany Československa nebo ústředního výboru Komunistické
strany Slovenska,členem Byra pro řízení stranické práce v českých zemích
nebo členem Výboru pro řízení stranické práce v českých zemích,s výjimkou
těch,kteří tyto funkce zastávali pouze v období od 1.1.1968 do 1.5.1969 <,>
<br> b) pracovníkem aparátu orgánů uvedených pod písmenem a) na úseku politického
řízení Sboru národní bezpečnosti <,>
<br> c) příslušníkem Lidových milicí <,>
<br> d) členem akčního výboru Národní fronty po 25.2.1948,prověrkových komisí
po 25.2.1948 nebo prověrkových a normalizačních komisí po 21.8.1968 <,>
<br> e) studentem na Vysoké škole Felixe Edmundoviče Dzeržinského při Radě
ministrů Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Státní
bezpečnosti,Vysoké škole ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických
republik pro příslušníky Veřejné bezpečnosti,Vyšší politické škole ministerstva
vnitra Svazu sovětských socialistických republik nebo vědeckým aspirantem
anebo účastníkem kursů delších než 3...
Oznámení VŘ - Vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení v odboru 48 – Kancelář státního tajemníkaDOCX (36kB)
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení,FM 3353 <,>
v odboru 48 – Kancelář státního tajemníka <,>
odd.4801 – Metodická podpora a kárná řízení
<br> Datum: 3.září 2021
PID: MFCRBXMYRM
Č.j.: MF-26016/2021/3003-4
<br> Státní tajemník v Ministerstvu financí jako příslušný služební orgán podle ustanovení § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“),vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení,FM 3353,v odboru 48 – Kancelář státního tajemníka,odd.4801 – Metodická podpora a kárná řízení,v oborech služby:
22.Legislativa a právní činnost
63.Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců,příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků
se služebním působištěm Praha <.>
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou <.>
Předpokládaný termín nástupu do služby na toto služební místo je listopad 2021 <.>
Služební místo je zařazeno do 15.platové třídy <.>
Bude-li na základě výsledku výběrového řízení na volné služební místo jmenována osoba,která dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku,přijme se tato osoba podle ustanovení § 29 odst.1 zákona o státní službě do služebního poměru
na dobu určitou,a to s trváním 12 měsíců <.>
Náplň činností:
· komplexní koordinace zpracovávání stanovisek k nejsložitějším zákonným úpravám s nejširšími dopady na právní poměry České republiky pro člena vlády;
· posuzování a zpracovávání svodných stanovisek k návrhům změn zákona
č.234/2014 Sb.a prováděcích právních předpisů k němu vydaných;
· pro služební orgán a odbor Personální zajišťování metodické podpory aplikace ustanovení zákona č.234/2014 Sb <.>,zejména zpracovávání výkladových stanovisek a doporučení potřebných či tvorba vhodných nových,resp.úprava stávajících postupů,vnitřních předpisů,dokumentů apod.;
· zpracovávání vybraných služebních předpisů...
Oznámení VŘ - Vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení v odboru 48 – Kancelář státního tajemníkaPDF (138kB)
1
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení,FM 3353 <,>
<br> v odboru 48 – Kancelář státního tajemníka <,>
<br> odd.4801 – Metodická podpora a kárná řízení
<br> Datum: 3.září 2021
PID: MFCRBXMYRM
Č.j.: MF-26016/2021/3003-4
<br> Státní tajemník v Ministerstvu financí jako příslušný služební orgán podle ustanovení
§ 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o státní službě“),vyhlašuje výběrové řízení na služební
místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení,FM 3353,v odboru 48 – Kancelář
státního tajemníka,odd.4801 – Metodická podpora a kárná řízení,v oborech služby:
<br> 22.Legislativa a právní činnost
<br> 63.Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních
zaměstnanců,příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků
<br> se služebním působištěm Praha <.>
<br> Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu
neurčitou <.>
<br> Předpokládaný termín nástupu do služby na toto služební místo je listopad 2021 <.>
<br> Služební místo je zařazeno do 15.platové třídy <.>
<br> Bude-li na základě výsledku výběrového řízení na volné služební místo jmenována
osoba,která dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku,přijme se tato osoba
podle ustanovení § 29 odst.1 zákona o státní službě do služebního poměru
na dobu určitou,a to s trváním 12 měsíců <.>
<br> Náplň činností:
<br> - komplexní koordinace zpracovávání stanovisek k nejsložitějším zákonným úpravám
s nejširšími dopady na právní poměry České republiky pro člena vlády;
<br> - posuzování a zpracovávání svodných stanovisek k návrhům změn zákona
č.234/2014 Sb.a prováděcích právních předpisů k němu vydaných;
<br> - pro služební orgán a odbor Personální zajišťování metodické podpory aplikace
ustanovení zákona č.234/2014 Sb <.>,zejména zpracovávání výkladových stanovisek
a doporučení potřebných či tvorba vhodných nových,resp.úprava stávajících
postupů,vnitřn...

Načteno

edesky.cz/d/4870948

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo financí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz