« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Kohoutovice - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Kohoutovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č. 3 - Navrsi_Svobody_Potocka_Vyletni_-_II._ETAPA.pdf
NÁZEV VÝKRESU:
<br> STAVBA:
KRAJ: JIHOMORAVSKÝ OKRES: BRNO-MĚSTO KÚ: KOHOUTOVICE DATUM
<br> FORMÁT
MĚŘÍTKO
ÚČEL
ČÍS.ZAKÁZKY
ARCHIVNÍ ČÍS <.>
ČÍS.SOUPRAVY ČÍS.PŘÍLOHY
<br> VEDOUCÍ PROJEKTANT
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
VYPRACOVAL
KRESLIL
KONTROLOVAL
<br> Bc.XXXXX XXXX
XXXX XXXXX
<br> SITUACE PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
<br> RDS
-----------
<br> POTVRZENÍ PLATNOSTI DOKUMENTACE:
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA - ODBOR DOPRAVY:
<br> DOKA,s.r.o <.>
Na návsi 11/5,Holásky,620 00 Brno
IČ: 63471752,DIČ: CZ63471752
e-mail: info@dokadz.cz
www.dokadz.czAleš TESAŘ mob.: 603 881 905
<br> 6x A4
<br> XXXX XXXXX
<br> PDZ -
XXXX -
<br> POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY - DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT BRNO-MĚSTO:
<br> DOKA,s.r.o <.>,provozovna: Na návsi 11/5,Holásky,620 00 Brno,IČ: 63471752,DIČ: CZ63471752,e-mail: info@dokadz.cz,www.dokadz.cz,mob.: 603 881 905
<br> S
<br> XXXX XXXXX
<br> Ulice Návrší Svobody – úprava zastávky
MHD Výletní
<br> SITUACE STAVBY
<br> RR
<br> SITUACE PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
Ulice Návrší Svobody – úprava zastávky MHD Výletní (II.ETAPA)
<br> ZASTÁVKA VÝLETNÍ
<br> SMĚR BRNO-ŽEBĚTÍN
<br> SMĚR
BRN
<br> O-PIS
ÁRKY
<br> B21a
<br> V5
<br>
Z4
d 7x
<br>
A10
<br> A15
<br> S7E3a
2
<br> 0
0m
<br>
<br> Že
bě
<br> tín
sk
<br> á
<br> Vý
le
<br> tn
í
<br> Sv
ah
<br> ov
á
<br> Ko
pa
<br> ni
ny
<br> Řa
do
<br> vá
<br> Po
to
<br> ck
á
<br> Z2
<br> B1
<br> S7
<br> E13MIMOVOZIDLAS POVOLENÍMSTAVBY
<br> 20 m
<br> B2
1a
<br> VÝH
YBN
<br> A
<br> B28
<br> E13
<br> E8d
OD DATUM
<br> B28
<br> E13
<br> E8d
OD DATUM
<br> 7/2021
<br> II
<br> IJ4
c
<br> PROS
TOR
<br> PRO
<br> OTÁČ
ENÍ V
<br> OZID
EL
<br> IJ4
a
<br> PŘESUNUTÁ
ZASTÁVKA VÝLETNÍ
<br> 20 m
<br> Návrší Svobody
<br> Potocká
<br> Výletní
<br> Svahová
<br> Kopaniny
<br> Řadová
<br> B28
<br> E13
E8d
<br> OD DATUM
<br> Z2
<br> B1
S7
<br> E1
3
<br> M
IM
<br> O
<br> VO
ZI
<br> DL
A
<br> S
PO
<br> VO
LE
<br> NÍ
M
<br> ST
AV
<br> BY
<br> C4
b
<br> S7
<br> Z4
d
<br> A9
<br> 25 m
<br> IJ4c
<br> PŘESUNUTÁ
ZASTÁVKA VÝLETNÍ
<br> 20 m
<br> B28
<br> E13
E8d
<br> OD D...
Příloha č. 2 - Navrsi_Svobody_Potocka_Vyletni_-_I._ETAPA.pdf
NÁZEV VÝKRESU:
<br> STAVBA:
KRAJ: JIHOMORAVSKÝ OKRES: BRNO-MĚSTO KÚ: KOHOUTOVICE DATUM
<br> FORMÁT
MĚŘÍTKO
ÚČEL
ČÍS.ZAKÁZKY
ARCHIVNÍ ČÍS <.>
ČÍS.SOUPRAVY ČÍS.PŘÍLOHY
<br> VEDOUCÍ PROJEKTANT
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
VYPRACOVAL
KRESLIL
KONTROLOVAL
<br> Bc.XXXXX XXXX
XXXX XXXXX
<br> SITUACE PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
<br> X/XXXX
<br> RDS
-----------
<br> POTVRZENÍ PLATNOSTI DOKUMENTACE:
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA - ODBOR DOPRAVY:
<br> DOKA,s.r.o <.>
Na návsi 11/5,Holásky,620 00 Brno
IČ: 63471752,DIČ: CZ63471752
e-mail: info@dokadz.cz
www.dokadz.czAleš TESAŘ mob.: 603 881 905
<br> 6x A4
<br> XXXX XXXXX
<br> PDZ -
XXXX -
<br> POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY - DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT BRNO-MĚSTO:
<br> DOKA,s.r.o <.>,provozovna: Na návsi 11/5,Holásky,620 00 Brno,IČ: 63471752,DIČ: CZ63471752,e-mail: info@dokadz.cz,www.dokadz.cz,mob.: 603 881 905
<br> S
<br> XXXX XXXXX
<br> Ulice Návrší Svobody – úprava zastávky
MHD Výletní
<br> SITUACE STAVBY
<br> R
<br> SITUACE PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
Ulice Návrší Svobody – úprava zastávky MHD Výletní (I.ETAPA)
<br> SMĚR BRNO-ŽEBĚTÍN
<br> SMĚR
BRN
<br> O-PIS
ÁRKY
<br> B21a
<br> V5
<br>
V5
<br> A10
<br> A15
<br> S7E3a
2
<br> 0
0m
<br>
<br> IJ4
c
<br> PŘESUNUTÁ
ZASTÁVKA VÝLETNÍ
<br> IJ4c
<br> PŘESUNUTÁ
ZASTÁVKA VÝLETNÍ
<br> Z2
<br> B1
<br> S7
<br> E13MIMOVOZIDLAS POVOLENÍMSTAVBY
<br> LEGENDA:
<br> - TRVALÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> - PŘECHODNÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> - PRACOVNÍ ZÁBOR O DÉLCE CCA 100 m
<br> - PŘECHODNÉ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ
ZNAČENÍ
<br> S7
<br> A15
<br> - PRACOVNÍ ZÁBOR O DÉLCE CCA 70 m
<br> - TRVALÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
DOČASNĚ ZNEPLATNĚNO
<br> V5
<br> - PŘECHODNÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
BUDE OSAZENO 7 DNÍ PŘEDEM
<br> POZNÁMKA: PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BUDE OSAZENO DLE TP 65,66 a 133
POZNÁMKA: PŘÍSTUP K NEMOVITOSTEM BUDE ZAJIŠTĚN <.>
<br> POZNÁMKA: PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ B28 A IP22 BUDE OSAZENO 7 DNÍ PŘEDEM
<br> - PROTLAK POD VOZOVKOU
<br> 20 m
<br> B2
1a
<br> VÝH
YBN
<br> A
<br> A9
<br> I
<br> PROS
TOR
<br> PRO
<br> ...
Příloha č. 1 - Potocka_-_detail_vyhyben.pdf
30
<br> IP
2
<br> IP
2
<br> A9
<br> IP10
a
<br> SI
TU
<br> AC
E
<br> ST
AV
<br> BY
<br> 20 m
<br> 20 m
<br> 20
m
<br> VÝHYBNA
<br> B28
<br> E13
E8d
<br> OD D
ATUM
<br> B28
<br> E13
E8d
<br> OD D
ATUM
<br> VÝHYBNA
<br> VÝ
HY
<br> BN
A
<br> B28
E13
<br> E8d
<br> OD DATUM
<br> B28
E13
<br> E8d
<br> OD DATUM
<br> E8a
<br> B28
<br> E13
OD DATUM
<br> E8c
<br> B28
<br> E13
OD DATUM
<br> R
<br> RRR
<br> S
<br> IS11bUL.POTOCKÁ
<br> SMĚR BRNO-ŽEBĚTÍN
<br> SM
ĚR BRNO-PISÁRKY
<br> SITUACE PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
DETAIL VÝHYBEN
<br> NÁZEV VÝKRESU:
<br> STAVBA:
KRAJ: JIHOMORAVSKÝ OKRES: BRNO-MĚSTO KÚ: KOHOUTOVICE DATUM
<br> FORMÁT
MĚŘÍTKO
ÚČEL
ČÍS.ZAKÁZKY
ARCHIVNÍ ČÍS <.>
ČÍS.SOUPRAVY ČÍS.PŘÍLOHY
<br> VEDOUCÍ PROJEKTANT
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
VYPRACOVAL
KRESLIL
KONTROLOVAL
<br> Bc.XXXXX XXXX
XXXX XXXXX
<br> SITUACE PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
<br> RDS
-----------
<br> POTVRZENÍ PLATNOSTI DOKUMENTACE:
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA - ODBOR DOPRAVY:
<br> DOKA,s.r.o <.>
Na návsi 11/5,Holásky,620 00 Brno
IČ: 63471752,DIČ: CZ63471752
e-mail: info@dokadz.cz
www.dokadz.czAleš TESAŘ mob.: 603 881 905
<br> 5x A4
<br> XXXX XXXXX
<br> PDZ - XXX
XXXX - XXX
<br> POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY - DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT BRNO-MĚSTO:
<br> DOKA,s.r.o <.>,provozovna: Na návsi 11/5,Holásky,620 00 Brno,IČ: 63471752,DIČ: CZ63471752,e-mail: info@dokadz.cz,www.dokadz.cz,mob.: 603 881 905
<br> S
<br> XXXX XXXXX
<br> Ulice Návrší Svobody – úprava zastávky
MHD Výletní
<br> SITUACE STAVBY (DETAIL VÝHYBEN NA ULICI POTOCKÁ)
<br> 7/2021
<br> I+II
<br> LEGENDA:
<br> - TRVALÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> - PŘECHODNÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> - TRVALÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
DOČASNĚ ZNEPLATNĚNO
<br> - PŘECHODNÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
BUDE OSAZENO 7 DNÍ PŘEDEM
<br> POZNÁMKA: PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BUDE OSAZENO DLE TP 65,66 a 133
POZNÁMKA: PŘÍSTUP K NEMOVITOSTEM BUDE ZAJIŠTĚN <.>
<br> POZNÁMKA: PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ B28 BUDE OSAZENO 7 DNÍ PŘEDEM
<br> E13OD DATUM
<br> B28
<br> A9
<br> IS
11
<br> c
E1
<br> 3
CH
...
Veřejná vyhláška - DOKA_Navrsi_Svobody_Potocka_Vyletni.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br> Magistrát města Brna |Odbor dopravy
<br> Kounicova 67|601 67 Brno |ID datové schránky: a7kbrrn |www.brno.cz
<br> 1
<br> Č.J.: MMB/0412725/2021/GJE VYŘIZUJE: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX Brno,XX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0412725/2021/2 TEL./E-MAIL: 542 174 612/jeklova.gabriela@brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Odbor dopravy Magistrátu města Brna (dále jen „OD MMB“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) a podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních
<br> komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky,Městského ředitelství policie Brno,Dopravního
<br> inspektorátu Brno – město,pracoviště dopravního inženýrství (dotčený orgán podle ustanovení § 77 odst <.>
<br> 2 písm.b) zákona o silničním provozu),pod č.j.: KRPB-140786-1/ČJ-2021-0602DI,ze dne 09.08.2021 <,>
<br> na základě žádosti žadatele:
<br> DOKA,s.r.o <.>,se sídlem Na návsi 11/5,620 00 Brno,IČ: 634 71 752
<br> s t a n o v u j e p ř e ch o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br> na pozemních komunikacích – silnicích č.SIII/15272 ul.Antonína Procházky a SIII/3842 ul.Žebětínská
<br> a Libušina třída,místních komunikacích ul.Návrší Svobody,Potocká,Výletní,Žebětínská a Svahová ve
<br> městě Brně podle výkresové dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu realizace úpravy zastávky MHD „Výletní“ na ul.Návrší Svobody,rekonstrukce plynovodu <,>
<br> kanalizace,vodovodu a el.vedení,realizace přeložky cetin a výstavba zárubních zdí,komunikace
<br> a chodníku na ul.Návrší Svobody,Potocká a Výletní <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období I.e...

Načteno

edesky.cz/d/4869363

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Kohoutovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz