« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Kohoutovice - Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Kohoutovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1 - Chalabalova_3_tisk.pdf
5
<br>
as
f <.>
<br> b
e
t
<.>
<br> a
s
f
<.>
<br> as
f <.>
<br> asf <.>
<br> bet <.>
<br> a
s
f
<.>
<br> dl <.>
<br> zám <.>
<br>
P
<br> A
R
<br> K
O
<br> V
IŠ
<br> T
Ì
<br> IP 10a
<br> C
h
a
la
<br> b
a
lo
<br> v
a
<br>
SL
<br> 1
2
<br> SL
<br> 3
<,> 9
<br> 3
<,> 5
<br> 1
<,> 9
<br> 4,8
6,3 V 10f
<br> INSTALOVAT
<br> 1B
Y
6
<br> 7
5
8
<br> E
1
<br> 3
IN
<br> S
T
<br> A
L
<br> O
V
<br> A
T
<br> IP
1
<br> 2
IN
<br> S
T
<br> A
L
<br> O
V
<br> A
T
<br> R
É
S
E
R
<br> V
É
<br> ODSTRANIT
<br> V 10f
<br> 2
<,> 5
<br> R
É
S
E
R
<br> V
É
<br> IP
1
<br> 2
P
<br> Ř
E
<br> S
U
<br> N
O
<br> U
T
<br> E
1
<br> 3
2
<.> 4
<br> L
7
2
<br> 113
<br> O
D
<br> S
T
<br> R
A
<br> N
IT
<br> E
1
<br> 3
1.1B
<br> Y
6
<br> 7
5
8
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NAVRHOVANÉ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ RUŠENÉ
<br> LEGENDA:
<br> B 1
<br> B 1
<br> Instalovat
<br> V 1a
<br> V 1a
Instalovat
<br> V 1a
<br> B 1
<br> OdstranitOdstranit
<br> UL.CHALABALOVA 3 - MK
<br> S
<br> 16.6.2021
<br> Souhlasíme se ZUK
<br> Brněnské komunikace
<br> 639 00 Brno | IČ: 507 33 098 | DIČ: CZ 607 33 098
<br> Renneská třída 787/1aBrněnské komunikace a.s <.>
<br> KONTROLOVALVYPRACOVAL
<br> NÁZEV VÝKRESU: ČÍSLO VÝKRESU
<br> VEDOUCÍ ÚDI
<br> ČERVEN 2021
<br> GENER.PROJEKTANT
<br> ING.A.HAVLÍČEK ING.M.PERNICA
<br> OBJEDNATEL DOKUMENTACE: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> NÁZEV AKCE:
<br> DATUM
<br> PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉHO OBČANA
PŘESUN VYHRAZENÉHO PARKOVÁNÍ
<br> FORMÁT
<br> STUPEŇ
<br> MĚŘÍTKO
<br> Č.ZAKÁZKY
<br> 02.1
<br> 1:500
<br> A4
<br> ČÍSLO PARÉ
<br> 0399-2021
ULICE CHALABALOVA 3 - MK
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> komunikace
<br> Brněnské
<br> ÚTVAR DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ
<br> MGR.P.ANDRESOVÁ MGR.P.ANDRESOVÁ
<br> N
a
z
<br> a
č
á
tk
<br> u
ú
<br> s
e
k
u
<br> ke stání vozidel jen po zaplacení ceny <.>
<br> statutárního města Brna,kterým se vymezují místní komunikace nebo jejich úseky,jež lze užít
roku,nejdéle však do zavedení oblasti placeného stání,v souladu s příslušným nařízením
silnice nebo místní komun...
Veřejná vyhláška - 0465257_21_Zidenice_Chalabalova_3.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna |Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 |601 67 Brno|ID datové schránky: a7kbrrn |www.brno.cz
<br> 1
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0343444/2021 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX Brno XXXX-XX-XX
<br> Č.J.: MMB/XXXXXXX/XXXX/HED TEL./E-MAIL: 542 174 131/hedlova.jaroslava@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
Magistrát města Brna,Odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle § 124 odst.6
<br> a § 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
<br> zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o silničním provozu),zahájil na základě žádosti řízení
<br> o návrhu opatření obecné povahy podle§ 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen správní řád) a podle § 77 odst.5 zákona o silničním provozu ve věci stanovení změny místní
<br> úpravy provozu na místní komunikaci ul.Chalabalova 3.Změna místní úpravy spočívá v umístění svislého
<br> dopravního značení vyhrazené parkoviště (IP 12) a v přesunu dodatkové tabulky (E 13) s uvedením registrační
<br> značky vozidla 1BY 6758,a v přesunu vodorovného dopravního značení vyhrazené parkoviště pro vozidlo
<br> přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou (V 10f) dle přiložené výkresové
<br> dokumentace <.>
<br>
<br> K návrhu byla přiložena výkresová dokumentace s návrhem umístění dopravního značení s vyjádřením Policie
<br> ČR,MŘP Brno,DI BM,PDI viz č.j.: KRPB-141229/ČJ-2021-0602DI ze dne 05.08.2021,souhlas vlastníka
<br> předmětné pozemní komunikace,jež jsou podkladem tohoto řízení <.>
<br>
<br> Odůvodnění
<br>
<br> Návrh stanovení změny místní úpravy provozu na místní komunikaci ul.Chalabalova 3 se zveřejňuje
<br> na základě žádosti o přesun vyhrazeného parkování pro osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově
<br> postižen...

Načteno

edesky.cz/d/4869365

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Kohoutovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz