« Najít podobné dokumenty

Obec Smrk - Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 6/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smrk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 6/2021
IČO: 70890749
ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor sekretariátu hejtmana
Žižkova 57,587 33 Jihlava
tel.: 564 602 128
Určeno:
ke zveřejnění na úředních deskách všech měst a obcí v Kraji Vysočina
<br> V Jihlavě 14.9.2021
<br> Pozvánka
<br> V souladu s § 40 odst.1 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích <,>
<br>
svolávám
<br> zasedání zastupitelstva kraje č.06/2021,které se bude konat dne 14.9.2021
v 10:00 hod.v sídle Kraje Vysočina,kongresovém sále,Žižkova 57,Jihlava <.>
<br> Navržený program jednání:
<br>
1.Zahájení,připomínky k zápisům ze zasedání č.04/2021 a č.05/2021
2.Zpráva o činnosti rady kraje,Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za první
<br> pololetí roku 2021
3.Informace o činnosti krajského úřadu
4.Roční zpráva o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2020
5.Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost Města Černovice
<br> a Městyse Měřín o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky
6.Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS – dotace obcím na pořízení
<br> dopravního automobilu do vybavení JPO,dotace na stavbu požární zbrojnice <.>
Dodatky ke stávajícím smlouvám - prodloužení termínu
<br> 7.Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení „Ceny hejtmana Kraje Vysočina za
společenskou odpovědnost“
<br> 8.Změna Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina,příspěvkové
organizace
<br> 9.Změna Zřizovací listiny Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou <,>
příspěvkové organizace
<br> 10.Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví – zápůjčka pro Zdravotnickou
záchrannou službu Kraje Vysočina,příspěvkovou organizaci,na projekt
„Modernizace vozového parku ZZS KV“
<br> 11.Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek pro Zdravotnickou
záchrannou službu Kraje Vysočina,příspěvkovou organizaci
<br> 12.Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví – zápůjčka pro Nemocnici Třebíč <,>
příspěvkovou organizaci,na pro...

Načteno

edesky.cz/d/4868192

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smrk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz