« Najít podobné dokumenty

Obec Chvalkovice (Vyškov) - Aktualizovaný seznam nemovitostí nedostatečně identifikovaného vlastníka - stav k 1.8.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chvalkovice (Vyškov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stav k 1.8.2021.xls
tabVyškov Název okresu Název obce Název kú OPSUB - typ OPSUB - rč / IČ OPSUB - název OPSUB - adresa ID vlastnictví Podíl čitatel Podíl jmenovatel Parcela - výměra Název druhu pozemku Název způsobu využití pozemku Parcela (formátováno) Číslo LV (parcela) stavba - název části obce Stavba - název způsobu využití Stavba (formátováno) Číslo LV (budova) Vyškov Olšany Olšany OFO XXXXXX XXXXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X X XXX ostatní plocha neplodná půda Olšany 636410,č.327/3 28 Vyškov Olšany Olšany OFO XXXXXXX XXXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X X XXXX trvalý travní porost Olšany 636410,č.482/1 888 Vyškov Olšany Olšany OFO XXXXXXX XXXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X X XXXX trvalý travní porost Olšany 636410,č.482/2 888 Vyškov Olšany Olšany OFO XXXXXXX XXXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X X XXXX trvalý travní porost Olšany 636410,č.482/3 888 Vyškov Olšany Olšany OFO XXXXXXXXX XXXXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X X XXXX trvalý travní porost Olšany 636410,č.513 893 Vyškov Olšany Olšany OFO XXXXXXXXX XXXXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X X XXXX trvalý travní porost Olšany 636410,č.514 893 Vyškov Olšany Olšany OFO XXXXXXXXX XXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X X XXX ostatní plocha neplodná půda Olšany 636410,č.327/3 28 Vyškov Podomí Podomí OFO XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XX XXXX orná půda Podomí XXXXXX,č.1187/1 302 Vyškov Podomí Podomí OFO XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XX XXXX orná půda Podomí XXXXXX,č.1274 302 Vyškov Podomí Podomí OFO XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XX XXXXX orná půda Podomí XXXXXX,č.1323 302 Vyškov Podomí Podomí OFO XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XX XX orná půda Podomí XXXXXX,č.1365/10 302 Vyškov Podomí Podomí OFO XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XX XX trvalý travní porost Podomí XXXXXX,č.1366/2 302 Vyškov Podomí Podomí OFO XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XX XX trvalý travní porost Podomí XXXXXX,č.1366/4 302 Vyškov Podomí Podomí OFO XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XX XX orná půda Podomí XXXXXX,č.92 302 Vyškov Podomí Podomí OFO XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XX XXXX orná půda Podomí XXXXXX...
ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH - Žádost o vyvěšení seznamu nedostatečně identifikovaného vlastníka na úřední desce.pdf.pdf
ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42,128 00 NOVÉ MĚSTO,PRAHA 2
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ BRNO
<br> ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ VYŠKOV <,>
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 165/16,682 01 VYŠKOV
<br> 4038/BVY/2021-BVYM
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> PŘIJATO DNE:
<br> NAŠE Č.J.: UZSVM/BVY/3780/2021-BVYM
<br> VYŘIZUJE: XXXXXXX XXXX,Ing <.>
<br> ÚTVAR: XXXX
<br> TELEFON: +420 737 281 435
<br> E-MAIL: Hana.Mackova@uzsvm.cz
<br> DAT.SCHRÁNKA: rq6fs9a
<br> Obec Chvalkovice
61
68341 Chvalkovice
<br> DATUM: 30.8.2021
<br> Žádost o vyvěšení seznamu nedostatečně identifikovaného vlastníka na úřední desce
<br> Vážená paní starostko,vážený pane starosto <,>
<br> v souladu s §§ 64 a 65 katastrálního zákona Vám zasíláme aktualizovaný seznam nemovitostí <,>
u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný
označena dostatečně určitě,aktualizovaný k datu 1.8.2021 <.>
<br> Žádáme Vás o vyvěšení seznamu na úřední desce úřadu a na webových stránkách obce.V této
souvislosti Vás zdvořile žádáme,pokud nemá Vaše obec dostatečný prostor na zveřejnění
seznamu na úředně desce,je nutné zde umístit minimálně výzvu generálního ředitele ÚZSVM <,>
která obsahuje základní informace,a to do 31.12.2023 <.>
<br> Nepodaří-li se vlastníka zjistit a uběhne-li lhůta podle občanského zákoníku,má se za to <,>
že nemovitost je opuštěná.Toto ustanovení zákona vychází ze skutečnosti,že k vlastnictví
takových nemovitostí se dlouhodobě nikdo nehlásí,neplatí z nich daně,nepečuje o ně,a tak lze
předpokládat,že tyto osoby nevykonávají vlastnické právo ke svým nemovitostem
ve smyslu § 1050 odst.2 nového občanského zákoníku.Po uplynutí 10 let (t.j.k datu
31.12.2023) nevykonávání vlastnického práva se nemovitost považuje za opuštěnou a stává se
vlastnictvím státu <.>
<br> Děkujeme za spolupráci <.>
S pozdravem
<br> Ing.XXXXXX XXXXXX
ředitel odboru
<br> Odloučené pracoviště Vyškov
<br>
2021-08-30T14:32:58+0200

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chvalkovice (Vyškov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz