« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Kohoutovice - Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Kohoutovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
č.j.MMB/0454468/2021/Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1
<br>
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> Majetkový odbor MMB
<br>
<br>
Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit hmotnou
<br> nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit
<br> právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
<br>
<br> V souladu s ustanovením § 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění
<br> zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna
<br> 1.prodej části pozemku p.č.810/1 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 16 m2 v k.ú.Komín <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
<br> Mgr.Halouzková,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv <.>
<br> 205,tel.542173158,e-mail: halouzkova.veronika@brno.cz)
<br>
<br>
<br>
<br>
č.j.MMB/0454468/2021/Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> 2.směna části pozemku p.č.1815 ostatní plocha,ostatní komunikace v k.ú <.>
Medlánky,geometrickým plánem č.1746-278/2021 označené jako pozemek p.č.1815/2
<br> ostatní plocha,jiná plocha o výměře 13 m2 ve vlastnictví statutárního města Brna
<br> za:
<br> část pozemku p.č.960/2 orná půda v k.ú.Medlánky
<br>
<br>
<br>
(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
<br> Mgr.Zapletalová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.213 <,>
<br> e-mail: zapletalova.zuzana@brno.cz)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
č.j.MMB/0454468/2021/Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 3
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 3 <.>
<br> propachtování pozemků
<br> - části p.č.2700/5 orná půda o výměře 66457 m2
- p.č.2700/11 orná půda o výměře 23712 m2
- p.č.2773/1 orná půda o výměře 35930 m2
- části p.č.2773/2 orná půda o výměře 13802 m2
- p.č.2773/7 orná půda o výměře 294 m2
- p.č.3022/1 orná půda o výměře 43205 m2
- p.č.3022/7 orná půda o výměře 622 m2
- p.č.3022/8 orná půda o výměře 10536 m...

Načteno

edesky.cz/d/4862747

Meta

Prodej   Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Kohoutovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz