« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Kohoutovice - Záměr obce na pronájem uvolněného běžného obecního bytu Bellova 13

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Kohoutovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce na pronájem uvolněného běžného obecního bytu Bellova 13
ÚŔAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTA BRNA,BRNO-KOHOUTOVICE,ODBOR SPRÁVY MAJETKU
BAŠNÉHO 71/36,623 00 BRNO
Č.J.MCBKOH/06116/2021/OSM/Gru
<br>
<br> Záměr obce na pronájem uvolněného běžného obecního bytu
<br>
Statutární město Brno,městská část Brno-Kohoutovice,Bašného 71/36,623 00 Brno,v souladu s ust.§ 39 odst.1
<br> zák.č.128/2000 Sb <.>,v platném znění,zveřejňuje záměr obce na pronájem uvolněného běžného obecního bytu <.>
<br>
<br> Popis bytu:
<br> Bellova 13,623 00 Brno,byt č.12,1+1,5.podlaží,výtah
<br> pokoj 18,5 m2,kuchyň 7,5 m2,předsíň 4,3 m2,koupelna 4,6 m2,balkon 1,9 m2,komora 1,6 m2,celková
<br> plocha 39,9 m2
<br> Fotografie domu a části interiéru bytu jsou zveřejněny na webových stránkách MČ Brno-Kohoutovice
<br> (www.kohoutovice.brno.cz),v sekci Aktuálně <.>
<br>
<br> Podmínky pronájmu bytu:
<br> • Nájemce je povinen provést v evidenci obyvatel změnu trvalého bydliště do pronajatého bytu,a to
nejpozději do 60 dnů po uzavření nájemní smlouvy.Nesplní-li nájemce tento závazek,zvýší se mu
<br> počínaje 61.dnem po uzavření nájemní smlouvy nájemné na dvojnásobek sjednaného nájemného,a to až
<br> do dne prokázání splnění tohoto závazku.Splnění závazku je nájemce povinen pronajímateli písemně
<br> doložit <.>
<br> • Nájemce se zavazuje platit za nájem bytu pronajímateli nájemné,jehož výše byla sjednána ve výši 89,19
Kč/m2/měs.Výše nájemného bude každoročně upravována o míru inflace vyhlášenou Českým
<br> statistickým úřadem <.>
<br> • Splatnost nájemného a záloh na úhradu služeb poskytovaných s užíváním bytu je v příslušném měsíci a v
předepsané výši <.>
<br> • Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou dvou let <.>
<br> • Po dobu záruky na provedenou rekonstrukci nelze provádět žádné stavební úpravy v bytě,dále jen
s předchozím písemným souhlasem pronajímatele <.>
<br>
<br> Žádost o uzavření nájemní smlouvy mohou podat pouze zájemci,kteří jsou zařazeni do seznamu žadatelů o
<br> běžný obecní byt v MČ Brno-Kohoutovice ke dni 31.07.2021.Přihlášení žadatelé musí splňovat...

Načteno

edesky.cz/d/4857719

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Kohoutovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz