« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo financí - Služební místo vrchní ministerský rada v sekci 05 – Daně a cla

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo financí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Žádost o přijetí do služebního poměruDOCX (29kB)
Žádost
o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo vrchní ministerský rada,FM 3682,v sekci 05 – Daně a cla |_|
<br> o zařazení na služební místo[footnoteRef:2] vrchní ministerský rada,FM 3682,v sekci 05 – Daně a cla |_| [2: Vyznačte „Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo“,pokud dosud nejste ve služebním poměru podle zákona o státní službě.Pokud již jste ve služebním poměru,vyznačte „Žádost o zařazení na služební místo“.]
<br> Označení a adresa služebního orgánu,kterému je žádost adresována
Státní tajemník v Ministerstvu financí
Ministerstvo financí
Letenská 15
118 10 Praha 1
<br>
Údaje o žadateli
Jméno(a) a příjmení,titul
<br>
Datum narození
<br>
Adresa místa trvalého pobytu[footnoteRef:3] ve tvaru obec,část obce,ulice,číslo popisné,PSČ,stát [3: Místo trvalého pobytu podle § 10 odst.1 zákona č.133/2000 Sb <.>,o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),ve znění pozdějších předpisů.]
<br>
<br> Adresa pro doručování,pokud je odlišná od adresy místa trvalého pobytu
<br>
Telefonní číslo[footnoteRef:4] [4: Nepovinný údaj.]
<br>
<br> E-mail nebo ID datové schránky3
<br>
<br> Údaje sloužící k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[footnoteRef:5] [5: Nepovinný údaj.Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů,není již povinen doložit výpis z evidence Rejstříku trestů,neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů.]
<br> Rodné příjmení
<br>
Rodné číslo
<br>
Pohlaví
<br>
Stát narození
<br>
Okres narození
<br>
Obec narození
<br>
<br> Specifikace žádosti
Žádám o přijetí do služebního poměru[footnoteRef:6] |_| [6: Vyznačte pouze v případě,pokud nejste dosud ve služebním poměru podle zákona o státní službě.]
<br> a zařazení na služební místo vrchní ministerský rada,FM 3682 <,>
|_|
v sekci 05 – Daně a cla
ve služebním úřadu Ministerstvo financí
<br>
Čestné prohlášení[footnoteRef:7] [7: S vý...
Žádost o přijetí do služebního poměruPDF (100kB)
1
<br> Žádost
o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo vrchní ministerský rada <,>
FM 3682,v sekci 05 – Daně a cla
<br>
<br> o zařazení na služební místo1 vrchní ministerský rada,FM 3682,v sekci 05 – Daně a cla
<br>
<br> Označení a adresa služebního
orgánu,kterému je žádost
adresována
<br> Státní tajemník v Ministerstvu financí
Ministerstvo financí
Letenská 15
118 10 Praha 1
<br> Údaje o žadateli
<br> Jméno(a) a příjmení,titul
<br> Datum narození
<br> Adresa místa trvalého pobytu2 ve
tvaru obec,část obce,ulice,číslo
popisné,PSČ,stát
<br> Adresa pro doručování,pokud je
odlišná od adresy místa trvalého
pobytu
<br> Telefonní číslo3
<br> E-mail nebo ID datové schránky3
<br> Údaje sloužící k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů4
<br> Rodné příjmení
<br> Rodné číslo
<br> Pohlaví
<br> Stát narození
<br> Okres narození
<br> Obec narození
<br> 1 Vyznačte „Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo“,pokud dosud nejste
ve služebním poměru podle zákona o státní službě.Pokud již jste ve služebním poměru,vyznačte „Žádost
o zařazení na služební místo“ <.>
<br> 2 Místo trvalého pobytu podle § 10 odst.1 zákona č.133/2000 Sb <.>,o evidenci obyvatel a rodných číslech
a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> 3 Nepovinný údaj <.>
4 Nepovinný údaj.Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů <,>
<br> není již povinen doložit výpis z evidence Rejstříku trestů,neboť si ho služební orgán vyžádá na základě
poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů <.>
<br>
<br> 2
<br> Specifikace žádosti
<br> Žádám o přijetí do služebního poměru5
a zařazení na služební místo vrchní ministerský rada,FM 3682 <,>
<br>
<br> v sekci 05 – Daně a cla
<br> ve služebním úřadu Ministerstvo financí
<br> Čestné prohlášení6
<br> Pro účely výběrového řízení v souladu s § 25 odst.1 písm.c) a § 26 odst.1 zákona o státní službě
v návaznosti na povinnost doložit splnění p...
Oznámení VŘ - vrchní ministerský rada v sekci 05 – Daně a claDOCX (34kB)
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
vrchní ministerský rada,FM 3682 <,>
v sekci 05 – Daně a cla
<br> Datum: 26.srpna 2021
PID: MFCRBXMRHP
Č.j.: MF-25482/2021/3003-4
<br> Státní tajemník v Ministerstvu financí jako příslušný služební orgán podle
ustanovení § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb <.>,o státní službě,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“),vyhlašuje výběrové řízení
na služební místo vrchní ministerský rada,FM 3682,v sekci 05 – Daně a cla,v oborech služby:
2.Daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění a hazardní hry
5.Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím
se služebním působištěm Praha <.>
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou do 31.12.2022 <.>
Předpokládaný termín nástupu do služby na toto služební místo je listopad 2021 <.>
Služební místo je zařazeno do 14.platové třídy <.>
Bude-li na základě výsledku výběrového řízení na volné služební místo zařazena osoba,která dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku,přijme se tato osoba podle ustanovení § 29 odst.1 zákona o státní službě do služebního poměru
na dobu určitou,a to s trváním 12 měsíců <.>
Náplň činností:
· tvorba návrhů dalšího rozvoje soustavy daní,poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění nebo dalšího rozvoje organizace,řízení a kontrola správy daní,poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění;
· spolupráce na koncepci dalšího vývoje fiskální a daňové politiky včetně analýz daňových příjmů a transformace do oblasti mezinárodní spolupráce v oblasti správy daní a v oblasti celnictví;
· zkoumání problematiky v oblasti dohledu nad činností orgánů finanční,celní správy a Finančního analytického úřadu (FAÚ);
· podílení se na monitoringu a kvantifikaci plnění příjmů veřejných rozpočtů;
· podílení se na zpracovávání koncepce fiskální politiky státu a věcných řešení,včetně věcných záměrů a hodnocení dopadů regulace v oblasti celnictví
a organizace a řízení finanční,celní správy a FAÚ;
· s...
Oznámení VŘ - vrchní ministerský rada v sekci 05 – Daně a claPDF (121kB)
1
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> vrchní ministerský rada,FM 3682 <,>
<br> v sekci 05 – Daně a cla
<br> Datum: 26.srpna 2021
PID: MFCRBXMRHP
Č.j.: MF-25482/2021/3003-4
<br> Státní tajemník v Ministerstvu financí jako příslušný služební orgán podle
ustanovení § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“),vyhlašuje výběrové řízení
na služební místo vrchní ministerský rada,FM 3682,v sekci 05 – Daně a cla <,>
v oborech služby:
<br> 2.Daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění a hazardní hry
<br> 5.Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím
<br> se služebním působištěm Praha <.>
<br> Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu
určitou do 31.12.2022 <.>
<br> Předpokládaný termín nástupu do služby na toto služební místo je listopad 2021 <.>
<br> Služební místo je zařazeno do 14.platové třídy <.>
<br> Bude-li na základě výsledku výběrového řízení na volné služební místo zařazena
osoba,která dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku,přijme se tato osoba
podle ustanovení § 29 odst.1 zákona o státní službě do služebního poměru
na dobu určitou,a to s trváním 12 měsíců <.>
<br> Náplň činností:
<br> - tvorba návrhů dalšího rozvoje soustavy daní,poplatků nebo jiných obdobných
peněžitých plnění nebo dalšího rozvoje organizace,řízení a kontrola správy daní <,>
poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění;
<br> - spolupráce na koncepci dalšího vývoje fiskální a daňové politiky včetně analýz
daňových příjmů a transformace do oblasti mezinárodní spolupráce v oblasti správy
daní a v oblasti celnictví;
<br> - zkoumání problematiky v oblasti dohledu nad činností orgánů finanční,celní správy
a Finančního analytického úřadu (FAÚ);
<br> - podílení se na monitoringu a kvantifikaci plnění příjmů veřejných rozpočtů;
<br> - podílení se na zpracovávání koncepce fiskální politiky státu a věcných řešení <,>
včetně věcných záměrů a hodnocení...

Načteno

edesky.cz/d/4856408

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet   Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo financí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz