« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Kohoutovice - Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy, návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Kohoutovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_Chalabalova-1.pdf
UL CHALABALOVA - ÚK
<br> l Pozn.: DZ bude realizováno podle TPBB a | P133 Výkresová dokumentace byla vypravována za účelem vyznačení
<br> parkovací plochy pro VPS pro ZS & MS Chalabalova.Na tuto výkresovou dokumentaci navazuje výkres s lnstalacr 6 VPS
<br> pro ZŠ a MŠ Chalabalova <.>
<br> Na začátku Úseku
<br> l ? l
<br> „.*“ “ I l _ " „__ň “* ——- „_Q v.Il l,:
<br> :) __ | <.>
<br> INŠTALOVA Í—Í—
<br> l.5gx4 9_m & ll INSTALOVA __,3 *
<br>.),v: (| J
<br> 9 ;'
<br> _L5 0x2 5m INŠTALOVA
<br> © (2353511 _„ INSTALOVA
<br>.v _ i.: g _,„ g ll _,% ll '—,E 5 "
<br> ulo
<br> ffÝ/ff ?í/Ý/f/Ř/Á
<br> NÍAGÍS & H' '\i Odbor dopravy
<br> Kounlcova 67,BRNO
<br> B 1 * Instalovat "
<br> \!1a
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STAVAJÍCÍ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NAVRHOVANÉ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ RUŠENÉ
<br> ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENI
<br> -004- MB Odstranit %“ oístršlwí VEDOUCÍ ÚDI GENER.PROJEKTANT WPRACOVAL KONTROLOVAL !.„,„ <.>,[ * B rnenske ING.A.lI-IIAVLICEK MGR.P.ANDRESOVA MGR.P.ANDRESOVA ING/kl.PERNICA Ik komu nikace quai) [MV-lwa ) M1467“ ) / £2_ % ÚTVAP DOPRAVNIHO INŽENÝRSTVl OBJEDrÍATEL DOKUMENTACE: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO DATUM ČERVENEC 2021! NÁZEV AKCE: FORMÁT A4 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STUPEN o Ú K MĚŘÍTKO 1500 U LICE CHALABAL VA Č.ZAKÁ2KY 0425-2021 NÁZEV VÝKRESU: ČÍSLO PARÉ ČÍSLO VÝKREsu [) 1.1
Chalabalova_VPUK_navrh_OOP-1.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> Č.J.: MMB/0448996/2021/HA VYŘIZUJE: XXXXXX XXXXX,DiS.Brno XX.X.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0403095/2021/01/4
<br>
<br> TEL:
<br> E-MAIL:
542 174 759
<br> handl.martin@brno.cz
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> návrh opatření obecné povahy
<br> návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br>
<br>
<br> Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – veřejně
<br> přístupné účelové komunikaci,ul.Chalabalova,Brno (MČ Kohoutovice)
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br>
<br> Ulice Chalabalova,veřejně přístupná účelová komunikace,Brno,místní úprava provozu na
<br> pozemní komunikaci
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst.6 zákona č <.>
<br> 361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),obdržel dne
<br> 15.6.2021 návrh místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – veřejně přístupné účelové
<br> komunikaci,ulice Chalabalova,Brno,podaný Základní školou a mateřskou školou Brno,se sídlem
<br> Chalabalova 2,623 00 Brno-Kohoutovice,formou výkresu č.01.1,s názvem „ZMĚNA DOPRAVNÍHO
<br> ZNAČENÍ“,pod názvem akce „DOPRAVNÍ ZNAČENÍ ULICE CHALABALOVA - ÚK“,zpracovaného
<br> společností Brněnské komunikace a.s <.>,IČO: 60733098,s datem červenec 2021,formát 1 A4,měřítko
<br> 1:500,č.zakázky 0425-2021,doplněný vyjádřením Policie České republiky,Městského ředitelství
<br> policie Brno,Dopravního inspektorátu Brno-město,pracoviště dopravního inženýrství,pod č.j.: KRPB-
<br> 139165-2/ČJ-2021-0602DI-PRO,ze dne 13.8.2021 <.>
<br>
<br> V obsahu vyjádření dotčeného orgánu č.j.: KRPB-139165-2/ČJ-2021-0602DI-PRO,z...

Načteno

edesky.cz/d/4854918

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Kohoutovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz