« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Kohoutovice - Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Kohoutovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
č.j.MMB/0444032/2021/Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1
<br>
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> Majetkový odbor MMB
<br>
<br>
Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit hmotnou
<br> nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit
<br> právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
<br>
<br> V souladu s ustanovením § 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění
<br> zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna
<br>
<br>
<br>
<br> 1.prodej části pozemku p.č.3656/2 ostatní plocha,jiná plocha o výměře 17 m² v k.ú.Líšeň
<br>
<br>
(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
<br> JUDr.Rutarová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno <,>
<br> dv.252,tel.542173097,e-mail: rutarova.marcela@brno.cz)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
č.j.MMB/0444032/2021/Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> 2.prodej části pozemku p.č.2200/1 ostatní plocha,ostatní komunikace o výměře 5 m²
v k.ú.Slatina
<br>
<br>
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
<br> JUDr.Rutarová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno <,>
<br> dv.252,tel.542173097,e-mail: rutarova.marcela@brno.cz)
<br>
<br>
<br>
<br>
č.j.MMB/0444032/2021/Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 3
<br>
<br> 3.prodej části pozemku p.č.2972/1 ostatní plocha,zeleň o výměře 59 m² v k.ú.Slatina
<br>
<br>
<br>
(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
<br> JUDr.Rutarová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno <,>
<br> dv.252,tel.542173097,e-mail: rutarova.marcela@brno.cz)
<br>
<br>
<br>
č.j.MMB/0444032/2021/Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 4
<br> 4.prodej části pozemku p.č.908/1 ostatní plocha,jiná plocha o výměře 60 m²,k.ú.Bystrc
<br>
(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
<br> JUDr.Řehořov...

Načteno

edesky.cz/d/4851862

Meta

Prodej   Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Kohoutovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz