« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Kohoutovice - Výsledky kontroly výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům MČ Brno-Kohoutovice včetně opatření k nápravě.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Kohoutovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výsledky kontroly výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům MČ Brno-Kohoutovice včetně opatření k nápravě.
1 – Z 214
<br> Příloha č.1 Z 214
<br>
<br>
<br>
<br>
BAŠNÉHO 71/36,623 00 BRNO
<br>
<br>
<br> Sdělení o způsobu nápravy nedostatků zjištěných kontrolou
<br>
Na základě výsledků kontroly výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům městské části Brno-
<br> Kohoutovice vykonané Odborem interního auditu a kontroly MMB od 06.04.2021 do 20.07.2021 přijala
<br> MČ Brno-Kohoutovice Opatření k nápravě kontrolou zjištěných nedostatků ze dne 13.08.2021 viz
<br> příloha tohoto sdělení <.>
<br> Zjištěný nedostatek spočívající v XXX,že nebylo dodrženo ust.§ XXX odst.3 v návaznosti na ust.§ 85 písm <.>
c) zákona o obcích tím,že RMČ Brno-Kohoutovice nezabezpečila rozhodnutí o uzavření veřejnoprávní
<br> smlouvy,bude odstraněn s okamžitou platností.S okamžitou účinností budou veškeré veřejnoprávní
<br> smlouvy předkládány ke schválení RMČ <.>
<br>
<br> V Brně dne 13.08.2021
<br>
<br>
<br> Ing.XXXX XXXXXX,Ph.D <.>
<br> tajemník ÚMČMB Brno-Kohoutovice
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2 – Z 214
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
BAŠNÉHO 71/36,623 00 BRNO
<br>
<br>
<br> Opatření k nápravě kontrolou zjištěných nedostatků
<br> Na základě pověření OKO/2021/09 byla Odborem interního auditu a kontroly MMB provedena kontrola
<br> výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům městské části Brno-Kohoutovice dle ust.§ 129 zákona č <.>
<br> 128/2000Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění,postupem dle zákona č.255/2012Sb <.>,o kontrole
<br> (kontrolní řád),v platném znění – dodržování zákonů a jiných právních předpisů při hospodaření s finančními
<br> prostředky a majetkem,zejména v následujících oblastech:
<br> - rozpočet a jeho úpravy
- finanční operace
- zadávání veřejných zakázek
- dispozice se svěřeným majetkem
- zveřejňování informací
- poskytování dotací
Kontrola byla vykonána v době od 06.04.2021 do 20.07.2021 <.>
<br> Kontrolované období XXX XXX XXXX,v případě věcných sou...

Načteno

edesky.cz/d/4847097


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Kohoutovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz