« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Kohoutovice - Rozpočtové opatření č. 16/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Kohoutovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 16/2021
Příloha č.3 R 1418 A
<br> 5 – R 1418 A
<br> BAŠNÉHO 36,623 00 BRNO
<br>
<br> R O Z P O Č T O V É O P A T Ř E N Í
<br> č.16/2021
___________________________________________________________________________
<br>
<br> Název opatření: Úprava rozpočtu na rok 2021
<br>
<br>
<br> Podklady pro opatření : Požadavky příkazců operací
<br>
<br>
<br> Zdůvodnění: V návaznosti na požadavky příkazců operací předkládá
<br> OF ÚMČMB ke schválení následující změny rozpočtu 2021 <.>
<br>
<br>
<br> Příjmy tř.2:
<br> § 6171 – Činnost místní správy 200 tis.Kč
<br> Celkem příjmy tř.2: 200 tis.Kč
<br>
<br> Financování tř.8:
<br> Pol.8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 97 tis.Kč
<br> Celkem příjmy tř.8: 97 tis.Kč
<br>
<br> Výdaje tř.5 a tř.6:
<br> § 3111 – Mateřské školy - 160 tis.Kč
<br> § 3113 – Základní školy
<br> Pol.5331 – Neinvest.transfery zřízeným PO (ZŠ a MŠ Chalabalova,ORG 17) 160 tis.Kč
<br> § 3113 – Základní školy 45 tis.Kč
<br> § 3349 – Ostatní záležitosti kultury 32 tis.Kč
<br> § 3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 200 tis.Kč
<br> § 6171 – Činnost místní správy 20 tis.Kč
<br> Celkem výdaje: 297 tis.Kč
<br> Z toho běžné výdaje tř.5: 257 tis.Kč
<br> Z toho kapitálové výdaje tř.6: 40 tis.Kč
<br>
<br>
<br> Důvod opatření:
<br>
Příjmy: § 6171,Pol.2xxx (200 tis.Kč)
<br> Financování: Pol.8115 (97 tis.Kč)
<br> Na finanční krytí níže uvedených výdajů navrhujeme použít část příjmů z nedočerpaných mzdových prostředků
<br> z roku 2020 (§ 6171,Pol.2329) ve výši 200 tis.Kč a uspořené finanční prostředky z minulých let (Pol.8115) ve
<br> výši 97 tis.Kč <.>
<br>
<br> Výdaje: § 3111,Pol.6xxx (- 160 tis.Kč); § 3113,Pol.5331,ORG 17 (160 tis.Kč)
<br> Rozpočtovým opatřením č.2/2021 byly navýšeny výdaje o 1 000 tis.Kč určené na rekonstrukci hřišť a doplnění
<br>
<br> Příloha č.3 R 1418 A
<br> 6 – R 1418 A
<br> herních prvků u mateřských škol (Pol.6121).Mateřská škola při Základní a Mateřské škole Brno,Chalabalova
<br> 2,příspěvkové organizace,využije po dohodě...

Načteno

edesky.cz/d/4847095


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Kohoutovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz