« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Kohoutovice - Rozpočtové opatření č. 15/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Kohoutovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 15/2021
Příloha č.1 R 1418
<br> 2 – R 1418
<br>
<br> BAŠNÉHO 36,623 00 BRNO
<br>
<br> R O Z P O Č T O V É O P A T Ř E N Í
<br> č.15/2021
___________________________________________________________________________
<br>
<br> Název opatření: Úprava rozpočtu na rok 2021 <.>
<br>
<br>
<br> Podklady pro opatření: Rozpočtové opatření MMB č.296/2021/a ze dne 12.08.2021 <.>
<br>
<br>
<br> Zdůvodnění: Na základě rozpočtového opatření MMB č.296/2021/a ze dne
<br> 12.08.2021 je třeba provést zapojení neinvestičního transferu
<br> MPSV ČR do rozpočtu městské části <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Příjmy tř.4:
<br> Pol.4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR (ÚZ 13011) 1 032 486,00 Kč
<br>
<br>
<br> Výdaje tř.5:
<br> § 4324 – Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ÚZ 13011) 1 032 486,00 Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Důvod opatření:
<br>
Příjmy: Pol.4116,ÚZ 13011 (1 032 486,00 Kč)
<br> Výdaje: § 4324,Pol.5xxx,ÚZ 13011 (1 032 486,00 Kč)
<br> Na základě rozpočtového opatření MMB č.296/2021/a ze dne 12.08.2021 je nutno zapojit finanční prostředky
<br> neinvestičního transferu z MPSV ČR na úhradu výdajů spojených se zabezpečením činností v agendě sociálně-
<br> právní ochrany dětí pro rok 2021.Finanční prostředky účelové dotace budou účelově použity na výdaje
<br> zaměstnanců OSPŠK,kteří zajišťují v souladu se zákonem č.359/1999 Sb <.>,o sociálně-právní ochraně dětí <,>
<br> v platném znění,agendu při výkonu státní správy na úseku sociálně – právní ochrany dětí <.>
<br> ÚZ 13011 je závazný pro veškerou evidenci a podléhá zúčtování se státním rozpočtem za
<br> rok 2021 <.>
<br>
<br>
<br> V Brně dne 12.08.2021
<br>
<br>
<br> Materiál zpracovala: Ing.XXXXX XXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/4847094


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Kohoutovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz