« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Veřejná vyhláška – SDĚLENÍ – Seznámení s podklady rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2021-08-25 VV - OST - MČBT 5943
ODBOR STAVEBNÍ A TECHNICKÝ,TUŘANSKÉ NÁM.1,620 00 BRNO
<br>
<br> Spis.zn.:
<br> č.j.:
<br> STU/3974/2021/Kl
<br> MČBT/5943/2021
<br> V Brně dne : 24.8.2021
<br> Vyřizuje:
<br> Tel.:
<br> e-mail:
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> klajsnerova@turany.cz
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> SDĚLENÍ
<br> SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ
<br>
<br>
<br> Úřad městské části města Brna Brno-Tuřany,odbor stavební a technický,jako příslušný správní orgán
<br> v souladu s ustanovením § 36 odst.3 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
<br> sděluje účastníkům řízení,že se mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí v řízení zahájeném dne 2.6.2021
<br> na žádost,kterou podalo
<br> Statutární město Brno,IČO 44992785,Dominikánské náměstí č.p.196/1,602 00 Brno <,>
<br> které zastupuje společnost Brněnské komunikace a.s <.>,IČO 60733098,Renneská třída č.p <.>
<br> 787/1a,639 00 Brno
<br> (dále jen "žadatel"),ve věci vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
<br> „stezka pro pěší a cyklisty Tuřany - Dvorska - 1.etapa“
<br> v rozsahu stavebních objektů:
<br> - SO 101 stezka – úsek „A“
<br> - SO 102 stezka úsek „B“ a související komunikační úpravy
<br> - SO 401 doplnění VO v ulici Zapletalova
<br> - SO 402 přeložka vedení CETIN
<br> - SO 801 vegetační úpravy mezi stezkou a silnicí
<br> - SO 802 vegetační úpravy – stromořadí podél stezky
<br> na pozemcích parc.č.2236/1,4127,4179,4180,4201,4217,4218,4219,4220,4221,4222,4223,4224 <,>
<br> 4225,4226,4227/1,4227/2 v katastrálním území Tuřany,parc.č.121/1,404,405,406,407,408,413 <,>
<br> 448 v katastrálním území Dvorska <.>
<br> Jedná se o stavbu,uvedenou v § 1 odst.2 písm.d) zákona č.416/2009 Sb <.>,o urychlení výstavby
<br> dopravní,vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon) <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,(dále jen "zákon o urychlení výstavby") <.>
<br> Pozn SÚ,v oznámení zahájení řízení č.j.MČBT/4771/2021 bylo chybně uvedeno ustanovení § ...

Načteno

edesky.cz/d/4842227

Meta

Veřejná vyhláška   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz