« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Kohoutovice - Přerušení dodávky elektrické energie Potocká

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Kohoutovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

eon_oznameni-1.pdf
EG.D,a.s <.>
<br> Lidická 1873/36
602 00 Brno
www.egd.cz
<br> info@egd.cz
<br> Naše značka
210346042
<br> Sídlo společnosti:
České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích <,>
oddíl B <.>,vložka 1772
IČ: 280 85 400
DIČ: CZ28085400
<br> 1 / 2
<br> EG.D,a.s.Lidická 1873/36,602 00 Brno
<br> Brno,13.07.2021
<br> Věc: Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
<br> Dovolujeme si Vás upozornit,že v katastru Vaší obce / Vašeho města bude
z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy nutné dočasně
přerušit dodávku elektrické energie.Rozsah přerušení dodávky elektřiny
naleznete v příloze tohoto dopisu <.>
<br> EG.D,a.s.je povinna oznamovat podle ustanovení § 25,odst.5 zákona
č.458/2000 Sb <.>,o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v
energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
započetí a skončení omezení nebo přerušení dodávky elektřiny způsobem
v místě obvyklým,nejméně však 15 dnů předem <.>
<br> Dovolujeme si Vás proto zdvořile požádat o součinnost,a prosíme Vás
o umístění obsahu oznámení,které je v příloze tohoto dopisu na úřední
desku městského / obecního úřadu,případně o zprostředkování obsahu
oznámení obyvatelům dalším způsobem v místě obvyklým,nejpozději 15
dnů před termínem přerušení dodávky elektřiny <.>
<br> S přátelským pozdravem
<br> EG.D.a.s <.>
<br>
<br> 2 / 2
<br> Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
<br> Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí,oprav <,>
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
<br> Dne
20.08.2021
<br>
od 08:00
<br>
do 20.08.2021
<br>
15:00
<br> Obec
Brno
<br> Část obce
Kohoutovice
<br> Vypnutá oblast:
část ulice Potocká viz.seznam adres v příloze
<br> Společnost EG.D,a.s.jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto
nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst.(3) písmeno c) bod 5 zákona č <.>
458/2000 Sb.ve znění pozděj...
210346042_seznam_om-1.pdf
Brno,Potocká 100/36
Brno,Potocká 102/26
Brno,Potocká 103/25
Brno,Potocká 105/33
Brno,Potocká 108/14
Brno,Potocká 119/35
Brno,Potocká 121/39
Brno,Potocká 125/12
Brno,Potocká 128/21
Brno,Potocká 190/34
Brno,Potocká 200/38
Brno,Potocká 278/40
Brno,Potocká 58/7
Brno,Potocká 59/8
Brno,Potocká 60/15
Brno,Potocká 61/18
Brno,Potocká 62/19
Brno,Potocká 68/11
Brno,Potocká 69/13
Brno,Potocká 79/9
Brno,Potocká 80/10
Brno,Potocká 81/23
Brno,Potocká 82/16
Brno,Potocká 83/17
Brno,Potocká 84/27
Brno,Potocká 85/28
Brno,Potocká 86/22
Brno,Potocká 87/30
Brno,Potocká 90/20
Brno,Potocká 91/24
Brno,Potocká 92/31
Brno,Potocká 93/37
Brno,Potocká 95/29
Brno,Potocká 99/32

Načteno

edesky.cz/d/4830767

Meta

Výpadek elektřiny   Výpadek elektřiny  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Kohoutovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz