« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Kohoutovice - Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Kohoutovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
č.j.MMB/0433568/2021/Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1
<br>
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> Majetkový odbor MMB
<br>
<br>
Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit hmotnou
<br> nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit
<br> právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
<br>
<br> V souladu s ustanovením § 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění
<br> zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna
<br>
<br> 1.zpeněžení pozemků:
• p.č.3781 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 855 m² jehož součástí je stavba – budova
<br> Milady Horákové č.or.17,č.p.1958,způsob využití byt.dům <,>
<br> • p.č.3782 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1321 m² jehož součástí je stavba –
<br> budova Milady Horákové č.or.19/náměstí 28.října č.or.1,č.pop.1895,způsob využití
<br> bytový dům <,>
<br> oba v k.ú.Černá Pole formou veřejné elektronické dobrovolné dražby podle zákona
<br> č.26/2000 Sb <.>,o veřejných dražbách,v platném znění,s tím,že nejnižší podání bude
<br> stanoveno za cenu v místě a čase obvyklou na základě znaleckého posudku,jehož
<br> vyhotovení zajistí dražebník
(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
<br> Mgr.Ráčková,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno <,>
<br> dv.217,tel.542173079,e-mail: rackova.irena@brno.cz)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2.směna částí pozemků:
- p.č.7190/106,ostatní plocha,jiná plocha,o výměře cca 24 m² <,>
<br> - p.č.7190/108,ostatní plocha,jiná plocha,o výměře cca 23 m²
<br> - p.č.7190/183,ostatní plocha,jiná plocha,o výměře cca 35 m² <,>
<br> vše v k.ú.Bystrc ve výlučném vlastnictví statutárního města Brna za části id <.>
<br> 5517484/7449625 pozemku p.č.7190/57,zastavěná plocha a nádvoří,o výměře cca 41 m²
<br> a cca 16 m²,v k.ú.Bystrc v podílovém spoluvlastnictví Bytového družstva ADAMCOVA 5 <,>
<br> družstva,IČO: 255 99 437,se sídlem Brno,Adamcova 1233/5,PSČ 635 00 ...

Načteno

edesky.cz/d/4828585

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Kohoutovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz