« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Krajský úřad Středočeského kraje - Žádost o potvrzení nebo změnu předmětných závazných stanovisek podle ustanovení § 149 správního řádu, "Modernizace trati Praha - Ruzyně (mimo) - Kladno (mimo)" SLU-80731/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Krajský úřad Středočeského kraje - Žádost o potvrzení nebo změnu předmětných závazných stanovisek podle ustanovení § 149 správního řádu, "Modernizace trati Praha - Ruzyně (mimo) - Kladno (mimo)" SLU-80731/2021
Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 100 www.kr-stredocesky.cz
<br>
<br> V Praze dne: 20.7.2021
Ministerstvo životního prostředí,rozkladová
komise Ministra životního prostředí
<br> Vršovická 1442/65
<br> 100 00 Praha 10 - Vršovice
<br> Spisová značka: SZ 082949/2021/KUSK ÚSŘ/FB
<br> Č.j.: 089915/2021/KUSK
<br> Vyřizuje: Ing.arch.Bačuvčík / 257 280 967
<br>
<br>
Žádost o potvrzení nebo změnu závazného stanoviska podle ustanovení § 149 správního řádu
<br> METROPROJEKT Praha a.s <.>,náměstí I.P.Pavlova 1786/2,120 00 Praha podal žádost o vydání
<br> územního rozhodnutí na stavbu „Modernizace trati "Praha - Ruzyně (mimo) - Kladno (mimo)“ (dále jen
<br> „stavba“),na pozemcích v katastrálních územích Červený Újezd,Dobrovíz,Dolany u Kladna,Hostivice <,>
<br> Hostouň u Prahy,Jeneč u Prahy,Kněževes u Prahy,Kročehlavy,Litovice,Malé Přítočno,Pavlov u Unhoště <,>
<br> Pletený Újezd,Ruzyně,Středokluky,Unhošť a Velké Přítočno <.>
<br> Pověřením Ministerstva pro místní rozvoj byl k provedení územního řízení určen Magistrátu města
<br> Kladna,odboru výstavby (dále jen „stavební úřad“).Stavební úřad svým rozhodnutím č.j.OV/193/18-29/Čk <,>
<br> spis.zn.Výst./193/18/328/Čk ze dne 24.2.2021,umístil stavbu mj.v souladu se závazným stanoviskem
<br> dotčeného orgánu,Ministerstva životního prostředí,č.j.17048/ENV/16 ze dne 21.6.2016 (závazné stanovisko
<br> k ověření souladu),a Ministerstva životního prostředí,odboru posuzování vlivů na životní prostředí
<br> a integrované prevence,č.j.MZP/2020/710/4328 ze dne 3.2.2021 (závazné stanovisko k ověření změn
<br> záměru),vydaná podle zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
<br> souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Proti tomuto rozhodnutí podala mj.dne 24.3.2021 Obec Jeneč,IČO 00241300,Lidická 82 <,>
<br> 252 61 Jeneč,kterou zastupuje Mgr.XXXXX XXXXXXXXX,IČO XXXXXXXX,Lublaňská XXX,XXX XX Praha 2 -
<br> Vinohrady (dále jen „o...

Načteno

edesky.cz/d/4793077

Meta

Volby   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz