« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Kohoutovice - Záměr obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Kohoutovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTA BRNA,BRNO-KOHOUTOVICE,ODBOR SPRÁVY MAJETKU
BAŠNÉHO 36,623 00 BRNO
<br>
<br> č.j.MCBKOH/05379/2021/OSM/Gru
<br>
<br> Záměr obce pronajmout místnost/prostor k podnikání v MČ Brno-Kohoutovice
<br> Statutární město Brno,se sídlem Dominikánské nám.1,602 00 Brno,zastoupené MČ Brno-
<br> Kohoutovice,se sídlem Bašného 36,623 00 Brno,zveřejňuje podle § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.<,>
<br> o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,z á m ě r pronajmout místnost/prostor k
<br> podnikání o celkové rozloze 16 m2 v suterénu budovy Pavlovská 524/35,která je součástí pozemku
<br> par.č.1679,nacházejícího se v katastrálním území Kohoutovice,který je zapsán na listu vlastnictví č <.>
<br> 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,katastrální pracoviště Brno-město <.>
<br>
<br> Popis prostoru: plocha 16 m2,stropní světla,sklepní okna,elektroměr
<br>
<br> Nájem bude sjednán na dobu neurčitou při výši nájemného minimálně:
<br> • 60 Kč/měs./m2 pro soukromé účely
<br> • 80 Kč/měs./m2 pro podnikatelské účely
<br>
K nájemnému budou připočítány zálohy za společnou el.energii 20 Kč/měs <.>,úklid společných prostor
<br> 50 Kč/měs
<br>
<br> Zájemci o pronájem mohou podat své nabídky,které musejí být doručeny na podatelnu úřadu ÚMČMB
<br> Brno-Kohoutovice,Bašného 36,Brno,v zalepené obálce s vyznačením „záměr obce Pavlovská 35-
<br> neotvírat“ do 11 hodin dne 13.08.2021 <.>
<br>
<br> Tento záměr byl schválen RMČ Brno-Kohoutovice na její 72.(mimořádné) schůzi dne 28.07.2021 <.>
<br>
<br> V Brně dne 29.07.2021
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXX
<br> vedoucí Odboru správy majetku
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 29.07.2021
<br>
<br> Bude sejmuto z úřední desky dne: 13.08.2021
<br>
<br> Sejmuto z úřední desky dne: ………….<.>

Načteno

edesky.cz/d/4788977

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Kohoutovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz