« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - Vedoucí oddělení tiskového a PR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Mgr.XXX XXXXXX,ředitel Krajského úřadu Středočeského kraje vyhlašuje dne XX.7.2021
<br> výběrové řízení na obsazení pracovního místa:
<br>
<br> vedoucí oddělení tiskového a PR
<br>
Místo výkonu práce: Praha
<br> Sjednaný druh práce: vedoucí oddělení tiskového a PR
<br> Platové zařazení: platová třída 11 dle nařízení vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových
<br> poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,ve znění
<br> pozdějších předpisů
<br> Pracovní poměr: na dobu neurčitou
<br> Datum nástupu: po ukončení výběrového řízení
<br>
<br> Charakteristika vykonávané práce: Zodpovědnost za vytváření a realizaci veškerých
<br> projektů a programů komunikace Středočeského kraje a jeho představitelů,a to zaměřených
<br> jak na širokou veřejnost,tak na specifické cílové skupiny.Činnosti tedy zahrnují zejména
<br> informování a prezentaci činností Středočeského kraje,přípravu a realizaci PR akcí a kampaní
<br> Středočeského kraje,organizační zajišťování spolupráce se sdělovacími prostředky,tiskovými
<br> útvary orgánů veřejné správy a dalšími subjekty,průběžné sledování a vyhodnocování
<br> publicity kraje a jeho představitelů,přípravu informačních výstupů Středočeského kraje –
<br> obsahů účtů kraje na sociálních sítích,tištěného periodika,interního zpravodaje Krajského
<br> úřadu Středočeského kraje,komunikačních výstupů pro starosty obcí ve Středočeském kraji
<br> aj <.>
<br>
<br> Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka stanoví § 4 zákona
<br> č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých
<br> zákonů,v platném znění:
<br> Občan České republiky,případně cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice <,>
<br> starší 18 let,způsobilý k právním úkonům,bezúhonný,ovládající jednací jazyk <.>
<br>
<br> Co očekáváme?
<br>  VŠ v magisterském nebo bakalářském studijním programu
znalost zákona č.37/1995 Sb <.>,o neperiodických publikacích,zákona č.46/2000 Sb <.>,o
<br> právech a pov...

Načteno

edesky.cz/d/4788700

Meta

Nabídka zaměstnání   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz