« Najít podobné dokumenty

Praha 3 - Opatření obecné povahy povolení vyhrazeného parkoviště pro vozidlo osoby ZTP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 3.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1337a-Jeseniova-UD.pdf
Úřední deska: Městská část Praha 3
<br> Vyvěsit: 28.07.2021 Sejmout: 13.08.2021
<br> Městská část Praha 3
<br> Úřad městské části
<br> Odbor dopravy
<br> Oddělení silničního úřadu
<br> Městská část Praha 3 podatelna@praha3.cz,www.praha3.cz
<br> Úřad městské části IČ: 00063517
<br> Odbor dopravy Bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s.<,>
<br> Oddělení silničního úřadu Číslo účtu: 27-2000781379/0800
<br> Seifertova 559/51,130 00 Praha 3 Datová schránka: eqkbt8g
<br> +420 222 116 454
<br> 1/2
<br> Paní
<br> MUDr.XXXXX XXXXXXX
<br> Biskupcova XXXX/XX
<br> XXX XX Praha X
<br>
<br> V Praze dne: 26.07.2021 Vyřizuje: XXXXXXXXX XXXXX
<br> Spisová značka: S ÚMČ PX XXXXXX/XXXX Tel.: +420 222 116 454
<br> Značka: OD/1337a/21/Če E-mail: cerny.vlastimil@praha3.cz
<br>
<br> Opatření obecné povahy
<br> Úřad městské části Praha 3,Odbor dopravy příslušný podle ust.§ 124 odst.6 zákona
č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů v platném
znění a dále podle ust.§171 a násl.§ 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění
v návaznosti na § 77 odst.5 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů v platném znění po písemném vyjádření zástupce Policie ČR <,>
Krajského ředitelství policie hl.m.Prahy – Odboru služby dopravní policie,ze dne 12.01.2021
pod čj.: KRPA-11539-1/ČJ-2021-0000DŽ,na základě návrhu žadatele ze dne 15.07.2021
<br>
v y d á v á
<br> podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů v platném znění a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou
se provádí zákon o provozu na pozemních komunikacích,v platném znění
<br>
opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
<br> na pozemní komunikaci Jeseniova – z boku objektu Biskupcova 2392/95,Praha 3 <,>
<br> spočívající v osazení svislé dopravní značky (dále jen „DZ“) IP 12 „Vyhrazené parkoviště“
se symbolem zařízení nebo prostoru pro osoby na vozíku a RZ ...
1337-graficka_priloha.pdf
Úřední deska: Městská část Praha 3
<br> Vyvěsit: 28.07.2021 Sejmout: 13.08.2021

Načteno

edesky.cz/d/4786044

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 3      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz