« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - specialista / specialistka speciálního stavebního úřadu v odboru pozemních komunikací a drah PER-80578/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

specialista / specialistka speciálního stavebního úřadu v odboru pozemních komunikací a drah PER-80578/2021
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br>
Ředitel Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje v souladu s § 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o
<br> úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen “zákon o úřednících“) dne 19.července 2021 výběrové řízení na obsazení
<br> pracovního místa úředníka/úřednice
<br>
<br> specialista / specialistka speciálního stavebního úřadu
<br> v odboru pozemních komunikací a drah Magistrátu hlavního města Prahy
<br> (kód 0939)
<br>
<br> Sjednaný druh práce: specialista / specialistka speciálního stavebního úřadu
<br> Místo výkonu práce: Praha
<br> Pracovní poměr: na dobu neurčitou
<br> Platové zařazení dle nařízení vlády č.341/2017 Sb.v platové třídě1) 11,struktura platu: základní
<br> plat (22.980 Kč až 33.790 Kč podle započitatelé praxe),osobní příplatek po zkušební době (do
<br> výše 16.890 Kč),mimořádné odměny podle dosažených pracovních výsledků
<br>
<br> Stručná náplň práce
<br>  vedení a řízení stavebního řízení a vydávání stavebního povolení pro stavby pozemních
komunikací
<br>  provádění kolaudačního řízení staveb pozemních komunikací,vydávání kolaudačních
souhlasů kontrola plnění podmínek vydaných stavebních povolení a kolaudačních
<br> rozhodnutí staveb pozemních komunikací
<br>  vydávání rozhodnutí o užívání staveb ve zkušebním provozu
<br>  vydávání rozhodnutí povolujících změny staveb pozemních komunikací
<br>  stanovení podmínek pro trvalý provoz
<br>  vydávání rozhodnutí o předčasném užívání staveb
<br>  výkon státního stavebního dohledu na stavbách komunikací
<br>  kontrola záborů a dalších činností na pozemních komunikacích
<br>
<br> Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka/úřednice podle § 4 zákona o
<br> úřednících
<br> a) fyzická osoba,která dosáhla věku 18 let
<br> b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice,který
<br> ovládá český jazyk
<br> c) plná svéprávnost
<br> d) bezúhonnost2) <.>
<br>
<br>
<...

Načteno

edesky.cz/d/4781190

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz