« Najít podobné dokumenty

Obec Bernartice - Vyjádření senátora našeho senátního obvodu č. 13 Mgr. Jaroslava Větrovského ke stavebnímu zákonu.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bernartice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2021-07-24-clanek-senatora-vetrovskeho-ke-stavebnimu-zakonu.doc
Proč jsem nehlasoval pro nový stavební zákon
<br> Jedním z posledních velkých zákonů,které se současná vláda snaží prosadit,je tzv.reforma stavebního zákona.Jedná se o významnou a svým rozsahem obrovskou reformu,která mění na 58 souvisejících předpisů.Celkově by mělo dojít k revolučním změnám,ovšem ne tak,jak by,dle mého názoru,běžný občan čekal.Právě proto byl návrh zákona Senátem všeobecně odmítnut,a to hlasy všech přítomných senátorů <.>
Není úplně běžné,aby se senátoři takto jednotně shodli a odmítli přijmout jednu z nejvýznamnějších reforem vlády.V tomto případě však nešlo jinak,novela je navzdory délce přípravy a svému rozsahu neopravitelná.Je férové říci,že návrh přináší nepochybně i pozitivní věci,v mých očích se jedná o tři správná opatření.Tím prvním je možnost digitalizace celého procesu,schvalování staveb přes tzv.portál stavebníka,kdy žadatel bude moci sledovat,jak je s jeho žádostí postupováno.Druhým je vznik Specializovaného a odvolávacího úřadu.Ten by povoloval velké stavby státního významu – např.dálnice,železniční tratě.Třetím je zavedení tzv.apelačního principu,kdy odvolací orgán již nebude moci vrátit napadané rozhodnutí zpět prvoinstančnímu úřadu k novému projednání,ale bude muset rozhodnout.Tím by měl odpadnout tzv.ping pong mezi úřady,který může trvat i několik měsíců či dokonce let.Tím však výčet pozitiv,bohužel,končí <.>
<br> Návrh nového stavebního zákona ale také vytváří státní stavební správu,tedy superúřad,do kterého by zároveň byly zaintegrovány dotčené orgány státní správy,tedy ti,kteří dbají na dodržování veřejných zájmů.V současné době fungují obecné stavební úřady při městských úřadech,jako samostatné subjekty vykonávající státní správu v rámci tzv.spojeného modelu veřejné správy,který je v našem státě realizován od vzniku krajské samosprávy.Stavební úřady jsou tedy orgány naprosto nezávislé na politické reprezentaci města,stejně,jako např.matriční úřady.V území by měla být zřízena pracoviště Krajského stavebního úřadu,jasně je s...

Načteno

edesky.cz/d/4780962

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bernartice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz