« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Vinohrady - Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Vinohrady.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace
E-I—k! Brněnské komunikace Pečet Stran: 1 Váš dopis zn.:
<br> ze dne: XXXXXXXXX XXXXX,roč.XXXX Naše č.j.: BKOM/15885/2021 Husova 5
<br> Spis.Značka: 3100/BKOM/15886/2021 602 00 Brno
<br> Naše značka:
<br> Vyřizuje: Bc.XXXXX XXXXXXXXXXXX
<br> Telefon: +XXX XXXXXXXXX
<br> Mobil: +XXX XXXXXXXXX
<br> E—mail: hejmalickova©bkom.cz
<br> Datum: 25.6.2021
<br> Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Vážený pane <,>
<br> silniční vozidlo RZ ZBE 0938,zn.Chrysler jehož jste provozovatelem,je odstaveno na místní komunikaci ul.Pálavské nám.v Brně v rozporu 519 odst.2,písm.h),zák.č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích v platném znění.Podle tohoto ustanoveníje zakázáno odstavovat silniční vozidlo,které po dobu více než 6 měsíců nesmí být provozováno na pozemních komunikacích z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení pravidelné technické prohlídky nebo technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou prohlídkou nebo technickou silniční kontrolou <.>
<br> Společnost Brněnské komunikace a.s.Vás,na základě dodatku č.1 k Příkazní smlouvě uzavřené se statutárním městem Brnem,vyzývá dle ust.919d,odst.1,zák.č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích v platném znění,abyste:
<br> a) odstranil důvod.pro který nesmí být silniční vozidlo provozováno,ti.opatřil vozidlo platnou známkou 0 TKI nebo b) vozidlo odstranil a odstavil mimo pozemní komunikaci <.>
<br> Po marném uplynutí 2 měsíců od doručení této výzvy bude vozidlo na Vaše náklady odstraněno a odstaveno na vhodném místě <.>
<br> Současně upozorňujeme,že ve věci spáchaného přestupku (tj.odstavení vozidla v rozporu s ust.919 odst.2,písm.h),zák.č.13/1997 1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích v platném znění) může být uložena pokuta až do výše 300.000,- Kč <.>
<br> S pozdravem
<br> Ing.XXXXX XXXXXX,MBA správní ředitel
<br> v.r <.>
<br> Brněnské komunikace a.s.| Renneská třida 787/1a,639 00 Brno-Štýřice | IČ: 607 33 098 | DIČ: CZ 607 33 098 | Společnost byla zapsána dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brn...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Brno - Vinohrady
23. 09. 2021
23. 09. 2021
23. 09. 2021
23. 09. 2021
22. 09. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Brno - Vinohrady      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz