« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Vinohrady - obecně závazná přihláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Vinohrady.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

obecně závazná přihláška
Statutární město Brno
<br> Zastupitelstvo města Brna
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna,Dominikánské náměstí 196/1,601 67 Brno,tel 542 173 590,e-mail: informace@brno.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Obecně závazná vyhláška č.14/2021 <,>
<br>
<br> o poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI: 1.1.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Datum nabytí účinnosti: 1.1.2022 Stránka 2 (celkem 6)
<br> Statutární město Brno
<br>
<br> Obecně závazná vyhláška č.14/2021 <,>
<br>
o poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
<br>
<br> Zastupitelstvo města Brna se na Z8/28.zasedání konaném dne 22.6.2021 pod bodem č.8 usneslo vydat na
<br> základě ustanovení § 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále
<br> jen „zákon o místních poplatcích“) a v souladu s ustanovením § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona
<br> č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku
<br> (dále jen „vyhláška“):
<br>
<br> Článek 1
<br> Úvodní ustanovení
<br> (1) Statutární město Brno (dále jen „město“) touto vyhláškou zavádí poplatek za obecní systém
<br> odpadového hospodářství (dále jen „poplatek“) <.>
<br> (2) Správcem poplatku je Magistrát města Brna (dále jen „správce poplatku“) <.>
<br> (3) Na řízení o poplatcích se vztahuje zákon č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „daňový řád“),není-li zákonem o místních poplatcích stanoveno jinak <.>
<br>
<br> Článek 2
<br> Poplatník
<br> Poplatníkem poplatku za obecní systém odpadového hospodářství je:
<br> a) fyzická osoba přihlášená ve městě1 nebo
<br> b) vlastník nemovité věci zahrnující byt,rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci,ve které není
<br> přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území města <.>
<br>
<br> Článek 3
<br> Sazba poplatku
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/4779238

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Brno - Vinohrady
23. 09. 2021
23. 09. 2021
23. 09. 2021
23. 09. 2021
22. 09. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Brno - Vinohrady      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz