« Najít podobné dokumenty

Jihočeský kraj - Zveřejnění informace o návrhu koncepce „Dohoda o partnerství v programovém období 2021 - 2027“ včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí č. 569/2021 vyvěšeno dne: 23.07.2021 Datum sejmutí: 08.08.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Jihočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zveřejnění info o návrhu koncepce „Dohoda o partnerství v programovém období 2021 - 2027“ a vyhodnocení vlivů koncepce na ŽP
KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor životního prostředí,zemědělství a lesnictví
Oddělení ochrany přírody,ZPF,SEA a CITES
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
<br>
<br> identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIČ: CZ70890650
<br>
<br>
„Dohoda o partnerství v programovém období 2021 – 2027“ - informace o
návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí
<br>
Krajský úřad - Jihočeský kraj,odbor životního prostředí,zemědělství a lesnictví obdržel dne 21.července 2021
informaci o návrhu koncepce „Dohoda o partnerství v programovém období 2021 – 2027“ včetně vyhodnocení
vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví,kterou zaslalo Ministerstvo životního prostředí,odbor
posuzování vlivů na životní prostředí,Vršovická 65,100 10 Praha 10 – Vršovice,které je pro tuto koncepci
příslušným úřadem k posuzování vlivů na životní prostředí ve smyslu § 21 písm.d) zákona č.100/2001 Sb <.>,o
posuzování vlivů na životní prostředí,ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) <.>
<br> Na základě předloženého návrhu koncepce a charakteru koncepce a skutečnosti,že v rámci zjišťovacího řízení
nebyla k oznámení předmětné koncepce ze strany veřejnosti uplatněna žádná vyjádření,příslušný úřad
v souladu s § 10f odst.2 věty druhé zákona upouští od konání veřejného projednání.Podle § 10f odst.6 zákona
může každý zaslat své písemné vyjádření k „návrhu koncepce“ ve lhůtě do 20 dnů ode dne zveřejnění
informace o návrhu koncepce na úřední desce posledního kraje na adresu Ministerstva životního prostředí,odbor
posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC,Vršovická 65,100 10 Praha 10 – Vršovice.Konkrétní datum bude
zveřejněno v Informačním systému SEA <.>
<br> Do návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví lze nahlédnout
v Informačním systému SEA na internetových stránkách http://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce <,>
kód koncepce MZP268K <.>
<b...

Načteno

edesky.cz/d/4778685


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Jihočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz