« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - Zahájení záměru CTPark Cerhovice, haly CER 3-5

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1
Zborovská 11,150 21 Praha 5 tel.: 257 280 510 krizova@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
<br>
<br> Praha: 16.07.2021
Číslo jednací: 090031/2021/KUSK
<br> Spisová značka: SZ_088511/2021/KUSK/2
<br> Vyřizuje: Bc.XXXX XXXXXXX / l.XXX
<br> Značka: OŽP/HK
<br>
<br> Posuzování vlivů na životní prostředí – zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení
<br> a oznámení záměru „CTPark Cerhovice,haly CER 3-5“ v k.ú.Cerhovice <.>
<br>
<br> Krajský úřad Středočeského kraje,jako příslušný úřad dle § 22 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování
<br> vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů
<br> na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a Středočeský kraj (jako dotčený
<br> územní samosprávný celek) zveřejňuje v souladu s § 16 zákona informaci o oznámení podle přílohy
<br> č.3 zákona k záměru
<br> „CTPark Cerhovice,haly CER 3-5“
<br> v k.ú.Cerhovice
<br> podle § 6 odst.7 zákona a sdělují Vám,že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení
<br> podle § 7 zákona.Doba zveřejnění je 15 dnů ode dne vyvěšení.Datum vyvěšení informace
<br> o oznámení na úřední desce Středočeského kraje je zveřejněn na internetových stránkách
<br> Středočeského kraje www.kr-stredocesky.cz.Informace o oznámení je rovněž zveřejněna na úřední
<br> desce Cerhovice <.>
<br> Předmětem záměru výstavba tří 11 m vysokých hal v areálu o ploše 165 887 m2.Zastavěná plocha
<br> bude činit cca 60 264 m2,zpevněné plochy 27 085 m2,plocha zeleně bude na ploše cca 78 538 m2 <.>
<br> Dále bude realizováno 312 parkovacích stání pro osobní automobily <.>
<br> Do oznámení je možné nahlížet na Odboru životního prostředí a zemědělství,zdejšího úřadu,4 patro <,>
<br> dv.č.4103,v pracovních dnech po předchozí telefonické dohodě na telefonním čísle 257 280 510
<br> po dobu zveřejnění.Text oznámení je rovněž zveřejněn v Informačním systému EIA na internetových
<br> stránkách CENIA www.cenia.cz/eia pod kódem STC2405 <.>
<br> Písemná vyjádření k oznámení pod...

Načteno

edesky.cz/d/4778644


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz