« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - Vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Mgr.XXX XXXXXX,ředitel Krajského úřadu Středočeského kraje vyhlašuje dne XX.7.2021
<br> výběrové řízení na obsazení pracovního místa:
<br>
<br> vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství
<br>
Místo výkonu práce: Praha
<br> Sjednaný druh práce: vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství
<br> Platové zařazení: platová třída 13 dle nařízení vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových
<br> poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,ve znění
<br> pozdějších předpisů
<br> Datum nástupu: po ukončení výběrového řízení
<br>
<br> Charakteristika vykonávané práce: řízení Odboru životního prostředí a zemědělství
<br> v rozsahu kompetence kraje,zodpovědnost za činnosti dle Organizačního řádu krajského
<br> úřadu,zpracovávání komplexních návrhů rozvoje kraje v oblasti životního prostředí a
<br> zemědělství pro koncepční materiály a materiály pro potřeby samostatné působnosti kraje <,>
<br> odpovědnost za realizaci usnesení rady,zastupitelstva kraje a výboru pro životní prostředí a
<br> zemědělství,zajišťování metodické a koordinační činnosti v dané oblasti <.>
<br>
Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka stanoví § 4 zákona
<br> č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých
<br> zákonů,v platném znění:
<br> Občan České republiky,případně cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice <,>
<br> starší 18 let,způsobilý k právním úkonům,bezúhonný,ovládající jednací jazyk <.>
<br>
<br>
<br> Požadujeme:
<br>  vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
<br>  znalost zákona č.289/1995 Sb <.>,o lesích,č.449/2001 Sb <.>,o myslivosti,č.99/2004 Sb.<,>
o rybářství,č.334/1992 Sb <.>,o ochraně zemědělského půdního fondu,č.76/2002 Sb.<,>
<br> o integrované prevenci,114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,č.44/1988 Sb.<,>
<br> o ochraně a využití nerostného bohatství,č.254/2001 Sb <.>,o vodách,č.274/2001 Sb.<,>
<br> o vodovodech a kanalizacích,č.356/2003 Sb <.>,o che...

Načteno

edesky.cz/d/4778642

Meta

EIA   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz