« Najít podobné dokumenty

Jihočeský kraj - Zahájení zjišťovacího řízení k záměru: „Areál pro výrobu stavebních hmot Lety / Horosedly“ č. 565/2021 vyvěšeno dne: 21.07.2021 Datum sejmutí: 21.08.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Jihočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zahájení zjišťovacího řízení k záměru: „Areál pro výrobu stavebních hmot Lety / Horosedly“
KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
<br> Odbor životního prostředí,zemědělství a lesnictví
Oddělení IPPC a EIA
U Zimního stadionu 1952/2
<br> 370 76 České Budějovice
<br> identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIČ: CZ70890650
<br>
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb.<,>
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“) – zahájení zjišťovacího řízení
<br> Krajský úřad Jihočeského kraje,odbor životního prostředí,zemědělství a lesnictví,jako příslušný úřad
<br> podle § 22 písm.a) zákona,Vám zasílá v souladu s § 6 odst.7 zákona oznámení záměru „Areál pro výrobu
stavebních hmot Lety / Horosedly“.Oznámení je zpracované v rozsahu přílohy č.3 k zákonu <.>
<br> Oznamovatelem je v souladu s § 6 odst.1 zákona DIVia stavební s.r.o <.>,U Michelského lesa 1581/2,140 00
<br> Praha 4 - Michle,IČO 097 98 757.Sdělujeme Vám,že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení
podle § 7 zákona <.>
<br>
Předmětem záměru je výstavba areálu výrobny stavebních hmot s kapacitou výroby cca 250 000 t asfaltové
<br> směsi a 300 000 t betonové směsi za rok.Areál výrobny stavebních hmot je součástí veřejně prospěšné stavby
dálnice D4.Charakter záměru je dočasný po dobu maximálně 10 let.Provoz záměru,v jeho maximálním
<br> výkonu,což je myšleno jako soudobý provoz zařízení obalovny a betonárny zároveň,se předpokládá po dobu
<br> 2 let,v rámci dalších 8 let bude v provozu pouze zařízení obalovny <.>
<br> Obec Lety a obec Horosedly jako dotčený územní samosprávný celek neprodleně zveřejní v souladu
<br> s § 16 odst.2 zákona na úřední desce informaci o oznámení a o XXX,kdy a kde je možné do oznámení
nahlížet.Doba zveřejnění je dle § 16 odst.2 zákona nejméně 15 dnů.Obec Lety a obec Horosedly
<br> zároveň v souladu s tímto ustanovením zašle příslušnému úřadu písemné vyrozumění o dni
vyvě...

Načteno

edesky.cz/d/4778320


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Jihočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz