« Najít podobné dokumenty

Jihočeský kraj - Zveřejnění informace o návrhu koncepce „Program spolupráce Interreg Rakousko - Česko 2021 - 2027“ včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí č. 562/2021 vyvěšeno dne: 20.07.2021 Datum sejmutí: 05.08.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Jihočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zveřejnění infor o návrhu koncepce „Program spolupráce Interreg Rakousko - Česko 2021 - 2027“ a vyhodnocení vlivů koncepce na ŽP
KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor životního prostředí,zemědělství a lesnictví
Oddělení ochrany přírody,ZPF,SEA a CITES
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
<br>
<br> identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIČ: CZ70890650
<br>
<br> Zveřejnění informace o návrhu koncepce „Program spolupráce Interreg
<br> Rakousko – Česko 2021 - 2027“ včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní
prostředí podle § 14b zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní
<br> prostředí a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších
předpisů
<br>
Krajský úřad - Jihočeský kraj,odbor životního prostředí,zemědělství a lesnictví obdržel dne 16.července 2021
informaci o návrhu koncepce „Program spolupráce Interreg Rakousko – Česko 2021 - 2027“ včetně vyhodnocení
vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví,kterou zaslalo Ministerstvo životního prostředí,odbor
posuzování vlivů na životní prostředí,Vršovická 65,100 10 Praha 10 – Vršovice,které je pro tuto koncepci
příslušným úřadem k posuzování vlivů na životní prostředí ve smyslu § 14b odst.1 zákona č.100/2001 Sb <.>,o
posuzování vlivů na životní prostředí,ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) <.>
<br> Podle § 14b odst.2 citovaného zákona může každý zaslat své písemné vyjádření k návrhu koncepce „Program
spolupráce Interreg Rakousko – Česko 2021 - 2027“ ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o návrhu
koncepce na úřední desce posledního dotčeného kraje na adresu Ministerstva životního prostředí,odbor
posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC,Vršovická 65,100 10 Praha 10 – Vršovice.Konkrétní datum bude
zveřejněno v Informačním systému SEA <.>
<br> Do návrhu koncepce „Program spolupráce Interreg Rakousko – Česko 2021 - 2027“ včetně vyhodnocení vlivů
koncepce na životní prostředí lze nahlédnout v Informačním systému SEA
(http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_mezistatni),kód koncepce MZP065M.Samotný návrh koncep...

Načteno

edesky.cz/d/4778319


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Jihočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz