« Najít podobné dokumenty

Jihočeský kraj - Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/19, v úseku km 106,00 - km 110,00 na území Města Chýnov, okres Tábor č. 567/2021 vyvěšeno dne: 22.07.2021 Datum sejmutí: 07.08.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Jihočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha
SITUACE DIO - SCHÉMA Úplná uzavírka mostu ev.č.0336-3 Kloužovice <.>
<br> \\
<br> i)
<br> KRAJSKÝ-ÚŘAD JIHOČES Odbor dopravy a silně ční-hei nos; Aářsh;
<br> '; "'""7!
<br> Vrchy i 601
<br> " s.;
<br> DOBRONICE U CHÝNOVA
<br> VELMOVICE
<br> 9“ SI
<br> 1202 -L[l- S |
<br> JUQEL temna-tiun ;unmuau
<br> all-w Ouexsaaotur alanod mamma! ením Mnsndau axsag) alonocl
<br> 0:500
<br> /_.lvl;
<br> “(ii)
<br>.Kladrub.'! Hůrky y (' \
<br>.a.<.>.n'-_.Oll <.>
<br> ' 1/ / „_ř /.<.>
<br>,<.>
<br> \ -
<br> * --"_' $._ U\I.37„al1
<br> <.>
<br>.? —_ 1,3,:!
<br> “tu.<.> --'
<br> A“; M,; ';
<br> )711/ 7 7 /'////
<br> i
<br> „ Ř <.>
<br> aim „ “
<br> Í“
<br> \
<br> u
<br> /',„.„ \ ;
<br> ?? wa Íčlfr/ 7 /\
<br> M9 ); „„ a 1717
<br> 'a? bary
<br> /
<br> ("“ „und—\ P
<br> /
<br> )fi7'
<br> / Í Č/ _ by „
<br> V „V 3,71,/ í V7 70 ' /
<br> _ ' " *_*—'3'37—,<.>,___ „mízní—„I
<br> U Spravedlnusri <.>
<br> /
<br> MJ 5 170%,w /
<br> /(Í ;! /</“ L
<br> 470
<br> (G _|
<br> ! 'v'n'.“Š.-| „la/a;? “' ČTÚ
<br> Nová Ves u Chýnova
<br> \ | L 3 (' <.>
<br> f- 1
<br>,' <.>
<br> '? \_|'
<br> Jan Nevšímal- JANEV
<br> zm \.dopravní značení [„„l.-.„t.-__:- _.lel/fax:381282125 ' ' _ tiff? " ' zpracoval: XXXXX XXXXX _ ' ' mobll: XXXXXXXXX
VV. OOP. Přechodná úprava provozu na silnici I/19, v úseku km 106,00 - km 110,00 na území Města Chýnov, okres Tábor
KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Úsek vedoucího odboru
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
<br> identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIČ: CZ70890650
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I.třídy
<br>
Krajský úřad Jihočeského kraje,odbor dopravy a silničního hospodářství v Č.Budějovicích,jako věcně
a místně příslušný orgán státní správy pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích podle § 124 odst.4 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů,v platném znění (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) <,>
obdržel dne 20.7.2021 žádost navrhovatele:
<br> EDIKT a.s <.>,IČO: 25172328,Rudolfovská 461/95,370 01 České Budějovice,kterého na základě
plné moci ze dne 14.7.2021 zastupuje XXX XXXXXXXX – JANEV,IČO: XXXXXXXX,Chýnovská XXX,XXX 11
Planá nad Lužnicí (dále jen „žadatel“)
<br> o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.Správní orgán v souladu
s § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,právní řád,v platném znění (dále jen „správní řád“),na základě vyjádření
Policie ČR,Krajského ředitelství Policie Jihočeského kraje - dopravního inspektorátu Tábor
č.j.: KRPC-787-709/čj-2021-020806 ze dne 15.7.2021 a dále v souladu s § 77 odst.1,2 a 5 zákona o provozu
na pozemních komunikacích
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu na silnici I/19,v úseku km 106,00 – km 110,00 na území
Města Chýnov,okres Tábor dle situace dopravně inženýrského opatření,která je nedílnou součástí
tohoto opatření obecné povahy z důvodu označení objízdné trasy při opravě mostu ev.č.0336-3 <.>
<br> Termín: 16.8.2021 – 23.12.2021
<br> 1.Přechodná úprava provozu bude vyznačena ve smyslu předloženého návrhu dopravně inženýrského
<br> opatření,který je nedílnou přílohou tohoto stanovení <.>
2.Dopravní značení bude osazeno v soula...

Načteno

edesky.cz/d/4778317

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Jihočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz