« Najít podobné dokumenty

Obec Sedlice - Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce 20.7.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sedlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

usnesení 2021-07-20.pdf
Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice
<br> dne 20.7.2021
<br> 34/7/2021 - Zastupitelstvo obce Sedlice schvaluje program zasedání dne 20.7.2021 <,>
<br> zapisovatele a ověřovatele zápisu <.>
<br> 35/7/2021 - Zastupitelstvo obce Sedlice schvaluje zadání projektových prací změny stavby
<br> “Sedlice a Hoděmyšl - kanalizace,VDJ a vodovod” <.>
<br> 36/7/2021 - Zastupitelstvo obce Sedlice neschvaluje záměr směny částí pozemků parc.č.937 a
<br> parc.č.1/1 v k.ú.Hoděmyšl <.>
<br> 37/7/2021 - Zastupitelstvo obce Sedlice schvaluje uzavření smlouvy o zajištění technického a
<br> legislativního poradenství při plnění povinností spojených s provozem veřejného vodovodu a
<br> kanalizace se společností 1.Sčv,a.s <.>,Ke Kablu 971,100 00 Praha 10,IČ 47549793 <.>
<br> 38/7/2021 - Zastupitelstvo obce Sedlice pověřuje starostu k uzavření dohody o financování
<br> telekomunikační infrastruktury <.>
<br> 39/7/2021 - Zastupitelstvo obce Sedlice schvaluje rozpočtové opatření č.4/2021 <.>
<br> 40/7/2021 - Zastupitelstvo obce Sedlice schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.1/2021 o
<br> místním poplatku ze psů <.>
<br> 41/7/2021 - Zastupitelstvo obce Sedlice schvaluje poskytnutí daru ve výši 5 000 Kč obcím
<br> Hrušky,Lužice,Mikulčice,Moravská Nová Ves a Stebno <.>
<br> …………………………….<.> …….<.>.………………………….<.>
<br> Ing.XXXX XXXX XXXXXXXX XXXXX
<br> starosta obce místostarosta obce

Načteno

edesky.cz/d/4778198

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sedlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz