« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Dělnická 541/13, p.č. 2312/1, k.ú. Holešovice TSK-80540/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dělnická 541/13, p.č. 2312/1, k.ú. Holešovice TSK-80540/2021
Hlavní město Praha „ Mariánské nám.2,Praha 1,IČ: 00064581,DIC:CZOOE 64581 zastoupené Technickou správou komunikací hl.m.Prahy a.s.se sídlem Řásnovka 81770,1 10 00 Praha 1
<br> 0 Z N A M U J E
<br> Ve smyslu š 36 odst.1 zákona o hl.m.Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění
<br> ZÁMĚR
<br> PRONAJMOUT
<br> část komunikace za účelem umístění restaurační předzahrádky
<br> lokalita: Dělnická 541/13,Praha 7 - Holešovice,PSČ 170 00 období: 04.08.2021 —31.12.2021
<br> výměra 9 m2
<br> budoucí nájemce Trhanoro.1Čcn10983163 Sídlo: : Pplk.Sochora 1337/9,Praha 7 — Holešovice,PSČ 170 00
<br> Občané mohou podat písemné připomínky na TSK hl.m.Prahy a.s <.>,Řásnovka 8,1 ]0 00 Praha 1,nejpozději do posledního dne zveřejnění
<br> Kontaktní osoba: XXXXX XXXXXXXXXX,XXXX obchodní oddělení,telefon: XXXXXXX XX První den zveřejnění: 17.07.2021 Poslední den zveřejnění: 01.08.2021
<br> podpis :; otisk razítka
<br> TECH.SPRÁVA KOMUNIKACÍ
<br> _ h1.m.PRAHY,a.s.\
<br> Rásnovka 770/8,no 00 PRAHAl 124

Načteno

edesky.cz/d/4777871


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz