« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Podolí - pozemek, Praha 4, parc.č. 2030, k.ú. Podolí TSK-80542/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Podolí - pozemek, Praha 4, parc.č. 2030, k.ú. Podolí TSK-80542/2021
Hlavní město Praha Mariánské nám.2,Praha 1,IČ: 00064581,D1Č:CZOO zastoupené Technickou správou komunikací 111.m.Pra se sídlem Řásnovka 8/770,110 00 Praha 1 0 Z N A M U J E
<br> Ve smyslu 5 36 odst.1 zákona o hl.m.Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění
<br> ZÁMĚR
<br> PRONÁJMOUT
<br> část komunikace za účelem užívání sportovního zázemí
<br> 64581 hy a.s <.>
<br> lokalita: Podolí/pozemek parc.č.2030,k.ú.Podolí/,PSČ 147 00 období: 01.09.2021 I na dobu neurčitou!
<br> výměra.1.287 m2
<br> Český Yacht Klub IČO: 00540129 Sídlo: Přístav 5,čp.1148,Praha 4,Podolí,PSČ 147 00
<br> Občané mohou podat písemné připomínky na TSK hl.m.Prahy a.s <.>,Řásn nejpozději do posledního dne zveřejnění
<br> Kontaktní osoba: Petr Fanoš,1112 obchodní oddělení,íte1efon: 257015143 První den zveřejnění: 17.07.2021 Poslední den zveřejnění: 01.08.2021
<br> podpis a otisk razítka _ TFrzz-r %3'35“ <.>
<br> 1117.17
<br> iii.?.- L
<br> )vka 8,110 00 Praha 1 <,>

Načteno

edesky.cz/d/4777870


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz