« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Praha 5 - Grafická TSK-80550/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Praha 5 - Grafická TSK-80550/2021
Hlavní město Praha Mariánské nám.2,Praha 1,IČ: 00064581,DIČ:CZOOOó4581
<br> zastoupené Technickou správou komunikací hl.m.Prahy a.s.se sídlem Řásnovka 770/8,110 00 Praha 1
<br> OZNAMUJE
<br> Ve smyslu 5 36 odst.1 zákona 0 hl.m.Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění
<br> ZÁMĚR PRONAJMOUT
<br> část komunikace GRAFICKÁ parc.č.4875/1 k.ú.Smíchov za účelem stavebního záboru pro oprava fasády domu
<br> lokalita: PRAHA 5 období: od 16.08.2021 do 15.10.2021 (61 dnů)
<br> výměra: 76 m2
<br> budoucí nájemce XXXXXXXXXX XXXXXX PHDR.Sídlo: U Potoka XXX/Xc,XXX XX Hořovice
<br> Občané mohou podat písemné připomínky na TSK hl.m.Prahy a.s <.>,Řásnovka 8,110 00 Praha 1,nejpozději do posledního dne zveřejnění
<br> Kontaktní osoba: Ing.XXX XXXXXXX,XXXX TSK XXXX telefon: XXX XXX XXX,e—mail:
<br> 1 První den zveřejnění: 16.07.2021 /< ) ; Poslední den zveřejnění: 31.07.2021.; f.M?—
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.-""f'""-“JHÝ'H'I'.<.>.“.“ <.>
<br> řřr
<br> /.- \ 10%;(5 a otisk razítka

Načteno

edesky.cz/d/4777868


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz