« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Praha 5 - Erbenova TSK-80549/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Praha 5 - Erbenova TSK-80549/2021
Hlavní město Praha Mariánské nám.2,Praha 1,IČ: 00064581,DIČ:CZOOOó4581
<br> zastoupené Technickou správou komunikací hl.m.Prahy a.s.se sídlem Řásnovka 770/8,110 00 Praha 1
<br> OZNAMUJE
<br> Ve smyslu š 36 odst.1 zákona 0 hl.m.Praze (Zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění
<br> ZÁMĚR PRONAJMOUT
<br> část komunikace Erbenova parc.č.3595 k.ú.Smíchov za účelem stavebního záboru pro Zařízení staveniště
<br> lokalita: PRAHA 5 období: od 01.09.2021 do 31.10.2021 výměra: 160 m2
<br> budoucí nájemce EBM Construct,s.r.o.Sídlo: Na Valentince 3336/4,Smíchov,150 00 Praha
<br> Občané mohou podat písemné připomínky na TSK hl.m.Prahy a.s <.>,Řásnovka 8,110 00 Praha 1,nejpozději do posledního dne zveřejnění
<br> Kontaktní osoba: Ing.XXX XXXXXXX,XXXX TSK XXXX
<br> telefon: XXX XXX XXX,e-mail: ) První den zveřejnění: 16.07.2021 /%.m ' '
<br> Poslední den zveřejnění: 31.07.2021
<br> r' ' ".“ _.( pane?/Ja cín'skrazltka
<br> I/-
<br> | \ u

Načteno

edesky.cz/d/4777867


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz