« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Výměna vozovkové sondy meteostanice ul. Cínovecká PKD-80547/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výměna vozovkové sondy meteostanice ul. Cínovecká PKD-80547/2021
1/2
<br> ŠŽĚÍŠĚRÍŽSŠÍAPČŠÍĚĚ Mm lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIllllllllllllllllllll
<br> Odbor pozemních komunikací a drah MHMPXPGFOJXQ
<br> Oddělení silničního správního úřadu
<br> <.>
<br> POCON METEO spol.s r.o <.>
<br> Svestková 1073/10
<br> 198 00 Praha 9
<br> IC: 24820865
<br> <.>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/linka/tel.:
<br> XXXXXXXX XXXXX,Ing.Č.j.: XXXXXXXXX MHMP-XXXXXXX/XXXX/OX/Lj Počet listů/příloh: 1/1 Spis.zn.: Datum: S-MHMP 979648/2021PKD 16.07.2021
<br> Opatření obecné povahy
<br> Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako příslušný správní úřad dle ust.& 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dálejen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) a podle ust.& 171 a 5 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,na základě posouzení žádosti adresáta ze dne 01.07.2021 a projednání s dotčeným orgánem Policie ČR,Krajského ředitelství Policie hl.m.Prahy,Odboru služby dopravní policie,Č.j.: KRPA-178887-1/ČJ—2021-0000DŽ ze dne
<br> 12.07.2021
<br> vydává
<br> podle ust.& 77 odst.1 písm.c),odst.5 a 5 78 zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
<br> opatření obecné povahy -
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Cínovecká
<br> vmístě provádění prací na komunikaci 1.třídy Cínovecká,jedná se o postupnou uzavírku pravého a prostředního jízdního pruhu,cca 200 m za sjízdnou rampou NN48 ve směru do centra,v k.ú.Úáblice — Praha 8,zdůvodu výměny vadné vozovkové sondy u silničnímeteorologické stanice vpředmětném úseku.Provádění uvedených prací je vázáno na příznivé klimatické podmínky,ztohoto důvodu není jednoznačně stanoveno datum realizace.Akce proběhne vobdobí od 16.08.2021 do 29.8.2021 — maximálně 1 den,od 10:00 do 15:00 hod <.>,dle situace dopravního značení,která ...

Načteno

edesky.cz/d/4777866

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz