« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Štěrboholská spojka_záruční oprava PKD-80543/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Štěrboholská spojka_záruční oprava PKD-80543/2021
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 005 422 <,>
1/3 e-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor pozemních komunikací a drah
Oddělení si lničního správního úřadu
<br> *MHMPXPGG734E*
MHMPXPGG734E
<br>
<br>
<br>
<br> Dopravní inženýring Praha s.r.o <.>
Holečkova 49/789
150 00 Praha 5
IČ: 02869179
<br>
<br>
Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/linka/tel.:
XXXXX XXXXXXX,Ing <.>
Č.j.: XXXXXXXXX
MHMP-1046831/2021/O4/Kf Počet listů/příloh: 2/1
Spis.zn.: Datum:
S-MHMP 957009/2021PKD 15.7.2021
<br>
<br> Opatření obecné povahy
<br>
Magistrát hlavního města Prahy,odbor pozemních komunikací a drah jako příslušný správní
úřad podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a
o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon č.361/2000 Sb.“),a podle § 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.500/2004 Sb.“) <,>
<br> vydává
<br> podle § 77 odst.1 písm.c),odst.4 a § 78 zákona č.361/2000 Sb.a vyhlášky č.294/2015 Sb.<,>
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „vyhláška č.294/20015 Sb.“) <,>
<br> opatření obecné povahy -
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> spočívající v umístění přenosného dopravního značení a zařízení na místní komunikaci I.třídy
Štěrboholská spojka v úseku MÚK s ul.Průmyslová – ČSPH MOL,v jízdním pásu ve směru
z centra z důvodu provedení záruční opravy komunikace,v návaznosti na rozhodnutí č.j <.>
MHMP-1046825/2021/O4/Kf ze dne 15.7.2021,kterým se mění termín částečné uzavírky
komunikace,a to následovně:
<br> původní termín: od 11.7.2021 do 20.7.2021
<br> nový termín: od 11.7.2021 do 25.7.2021 (12:00 h),nejdéle do 26.7.2021 (18:00 h)
s tím,že: do soboty 17.7.2021 (7:00 h) – provoz 2 jízdními pruhy v ob...

Načteno

edesky.cz/d/4777863

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz