« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - prodej pozemků v k.ú. Stodůlky - CETIN HOM-80530/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

prodej pozemků v k.ú. Stodůlky - CETIN HOM-80530/2021
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
odbor hospodaření s majetkem
<br> Oznamuje
<br> Ve smyslu § 36 odst.1 zákona o hlavním městě Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění <.>
<br> Záměr
Prodat
<br> pozemek parc.č.2072/5 o výměře 2.913 m2,pozemek parc.č.2072/6 o výměře 299 m2 a část
pozemku parc.č.2072/4 dle geometrického plánu č.5542-42/2018 odděleného a označeného
jako pozemek parc.č.2072/4 o výměře 6.170 m2,vše v k.ú.Stodůlky za kupní cenu cca
6.619,99 Kč/m2 vč.21 %
a
část pozemku parc.č.2072/37 dle geometrického plánu č.5542-42/2018 odděleného a
označeného jako pozemek parc.č.2072/41 o výměře 3 m2 a pozemek parc.č.2072/36 o výměře
6 m2,vše v k.ú.Stodůlky za kupní cenu 7.190 Kč + 21 % DPH
<br> z vlastnictví hl.m.Prahy do vlastnictví společnosti CETIN,a.s <.>,IČO: 04084063,za účelem
sjednocení vlastnictví pozemků a staveb a vytvoření jednoho funkčního celku
<br> Poučení
Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky,a to písemně <,>
prostřednictvím podatelny Magistrátu hlavního města Prahy,k rukám níže uvedené kontaktní osoby,nejpozději do posledního dne
zveřejnění <.>
<br> Kontaktní osoba: XXXXXXX XXXXXXXX
odbor hospodaření s
majetkem
<br> Telefon: +XXXXXXXXXXXX
<br> Číslo evidenční: HOM-80530/2021
Zveřejněno od: 16.07.2021 do: 06.08.2021
<br> Podpis:
Ing.XXX XXX
Ředitel odboru
<br> Sídlo: Mariánské náměstí X,110 01 Praha 1
Pracoviště: nám.Franze Kafky 1,110 01 Praha 1
<br> tel.: +420-236 001 111
fax: +420-236 007 079

Načteno

edesky.cz/d/4777859


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz