« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Přetřídění MK_zastavení řízení PKD-80562/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Přetřídění MK_zastavení řízení PKD-80562/2021
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 005 422 <,>
1/2 e-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> Odbor pozemních komunikací a drah
<br> Oddělení si lničního správního úřadu
<br> *MHMPXPGFPFLO*
MHMPXPGFPFLO
<br>
<br>
<br>
<br> Hl.m.Praha
Magistrát hl.m.Prahy
odbor dopravy
Jungmannova 35/29
110 00 Praha 1
<br>
<br>
Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/linka/tel.:
<br> XXXXX XXXXXXX,Ing <.>
<br> Č.j.: 236004399
<br> MHMP-1033912/2021/O4/Kf Počet listů/příloh: 1/0
<br> Spis.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 1952051/2020PKD 14.7.2021
<br>
U S N E S E N Í
Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako příslušný silniční správní úřad
podle ustanovení § 40 odst.5 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“),na základě žádosti
odboru dopravy Magistrátu hl.m.Prahy č.j.MHMP 839158/2021 ze dne 15.6.2021 <,>
se souhlasem Technické správy komunikací hl.m.Prahy,a.s.ze dne 14.7.2021
<br> z a s t a v u j e
<br> podle ustanovení § 66 odst.1 písm.a) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“) řízení zahájené na základě žádostí Technické správy
komunikací hl.m.Prahy,a.s.č.j.TSK/3253/028-20/Ce ze dne 27.4.2020 a odboru dopravy
Magistrátu hl.m.Prahy č.j.MHMP 767570/2020 ze dne 26.5.2020,o změně zatřídění 72 úseků
místních komunikací II.třídy na místní komunikace I.třídy na území správních obvodů
městských částí Praha 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21 podle § 3
odst.2 a § 6 odst.2 zákona o pozemních komunikacích,vedené u správního orgánu pod spis.zn <.>
S-MHMP 1952051/2020PKD <.>
<br> Odůvodnění
<br> Dne 17.2.2021 bylo vydáno oznámení o zahájení řízení v předmětné věci,a to na základě
předchozí žádosti odboru dopravy Magistrátu hl.m.Prahy ze dne 26.5.2020 a Technické
správy komunikací hl.m.Prahy,...

Načteno

edesky.cz/d/4777857

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz