« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Nad Výšinkou- zábor TSK-80561/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nad Výšinkou- zábor TSK-80561/2021
Hlavní město Praha Mariánské nám.2,Praha 1,IČ: 00064581,DIČ:CZOOOó4581
<br> zastoupené Technickou správou komunikací hl.m.Prahy a.s.se sídlem Řásnovka 770/8,110 00 Praha 1
<br> OZNAMUJE
<br> Ve smyslu & 36 odst.1 zákona 0 hl.m.Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění
<br> ZÁMĚR PRONAJMOUT
<br> část komunikace Nad Výšinkou parc.č.4843/1 k.ú.Smíchov za účelem stavebního záboru pro Zařízení staveniště,Ohrada
<br> lokalita: PRAHA 5 období: od 04.08.2021 do 15.12.2021 (134 dnů)
<br> výměra: 80 m2
<br> budoucí nájemce Intrita DHS s.r.o.Sídlo: Počernická 272/96,Malešice,108 00 Praha
<br> Občané mohou podat písemné připomínky na TSK hl.m.Prahy a.s <.>,Řásnovka 8,110 00 Praha 1,nejpozději do posledního dne zveřejnění
<br> Kontaktní osoba: Ing.XXX XXXXXXX,XXXX TSK XXXX telefon: XXX XXX XXX,e-mail:
<br> První den zveřejnění: 19.07.2021 Poslední den zveřejnění: 03.08.2021
<br> podpis a otisk razítka

Načteno

edesky.cz/d/4777856


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz