« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Oznámení - Aukční vyhláška EAS/PHA/25/2021, Předmět aukce: pozemek parc. č. 2506 se stavbou č. p. 1772, k. ú. Kobylisy, Horňátecká 1772/19, Praha 8; začátek aukce: 4. 8. 2021 v 10:00 hod, konec aukce: 5. 8. 2021 v 10:00 hod SLU-80552/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení - Aukční vyhláška EAS/PHA/25/2021, Předmět aukce: pozemek parc. č. 2506 se stavbou č. p. 1772, k. ú. Kobylisy, Horňátecká 1772/19, Praha 8; začátek aukce: 4. 8. 2021 v 10:00 hod, konec aukce: 5. 8. 2021 v 10:00 hod SLU-80552/2021
||| ||| |||I|I|I|l| | IIIIIIII | ||||l|||||||||l|l|| II III |||||l| III I II III
<br> 58439/A/2021-HMU2 Cj.: UZSVM/A/32914/2021-HMU2
<br> AUKČNÍVYHLÁŠKA
<br> EAS/PHA/25/2021 Aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-li stanoveno v této aukční vyhlášce jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz <.>
<br> |.Termín konání aukce
<br> Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání aukce prostřednictvím Elektronického aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,dostupného na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz.Začátek aukce se stanovuje na den 4.8.2021 v10:00.Konec aukce se stanovuje na den 5.8.2021 v 10:00 hod <.>
<br> Zadavatelem aukce je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je Územní pracoviště v hlavním městě Praze Kontaktní osobou je Mgr.XXXXX XXXXXXX tel.XXX XXX XXX
<br> ||.Podmínky účasti v aukci
<br> Účast v aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také registraci provést <.>
<br> 1.Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce“) ve smyslu Čl.5 odst.2 písm.c) Aukčního řádu,a to ve výši 1 280 000,- Kč (slovy: jeden miliondvěstěosmdesáttisíc korun českých).Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č.6015-4827021/0710 tak,aby byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 3.8.2021 do 15:00.Jako variabilní symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje,které jsou zaslány systémem po přihlášení se k aukci <.>
<br> 2.V případě,kdy se účastník aukce nestane Vítězem aukce,a uhradil kauci jiným způsobem,než bezhotovostním převodem,je povinen sdělit kontaktní osobě číslo účtu,na který se mu má kauce vrátit.Takto musí uči...

Načteno

edesky.cz/d/4777850

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz