« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Oprava Horkovodu - Ryšavého x Kloknerova x Dědinova PKD-80592/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oprava Horkovodu - Ryšavého x Kloknerova x Dědinova PKD-80592/2021
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 005 422 <,>
1/2 e-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> Odbor pozemních komunikací a drah
<br> Oddělení si lničního správního úřadu
<br> +NINQYQHI9:NX+!
MHMPXPGH89MW
<br>
<br>
<br>
<br> TERMONTA PRAHA a.s <.>
Třebohostická 46/11
10000 Praha 10
IČ: 47116234
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/linka/tel.:
<br> XXXX XXXXX,Ing <.>
<br> Č.j.: 236004397
<br> MHMP-1071510/2021/O4/Ku Počet listů/příloh: 1/3
<br> Spis.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 1017394/2021PKD 19.7.2021
<br>
Opatření obecné povahy
<br>
Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako příslušný správní úřad dle ust <.>
§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých
zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“)
a podle ust.§ 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
předpisů,na základě posouzení žádosti adresáta ze dne 12.07.2021 a po projednání s dotčeným
orgánem Policie ČR,Krajského ředitelství Policie hl.m.Prahy <.>
<br>
<br> vydává
<br> podle ust.§ 77 odst.1 písm.c),odst.5 a § 78 zákona o provozu na pozemních komunikacích
a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve
znění pozdějších předpisů
<br>
opatření obecné povahy -
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> spočívající v umístění přenosného dopravního značení,zařízení na místní komunikaci I.třídy
Ryšavého a na místní komunikaci III.třídy Kloknerova a Dědinova ve správním obvodu Praha 11
k.ú.Chodov,z důvodu provádění stavebních prací – oprava horkovodu v termínu od 26.07.2021
do 23.10.2021.Tyto stavební práce si vyžádají zábory dotčených pozemních komunikací
v souladu s dopravně inženýrským opatřením tvořícím přílohu souvisejícího stanovení přechodné...

Načteno

edesky.cz/d/4777826

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz