« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Pod Bruskou, Klárov - Muzeum umění PKD-80600/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pod Bruskou, Klárov - Muzeum umění PKD-80600/2021
PRA HA PRA GUE
<br> PRA GA PRA G
<br> 1/2
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGTTTTAT HTAVHTHo MĚSTA PRAHY IllllllllllllIllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllIllllllllllll Odbor pozemních komunikací a drah MHMPXPGHBSSH Oddělení silničního správního úřadu <.>
<br> IvšNDr.XXXXXXX XXXXXXX
<br> Rehořova XXX/XX
<br> XXX XX Praha X
<br> <.>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/linka/tel.:
<br> XXXXX XXXXXX,Ing.Č.j.: XXXXXXXXX MIHVIP-XXXXXXX/XXXX/OX/VX Počet listů/příloh: 1/1 Spis.zn.: Datum: S-MHMP 735997/2021PKD 19.7.2021
<br> Opatření obecné povahy
<br> Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako příslušný správní úřad dle ust.€ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) a podle ust.& 171 a 5 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,na základě posouzení žádosti o stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci,podané dne 24.5.2021,a po projednání s příslušným orgánem Policie ČR,Krajské ředitelství Policie hl.m.Prahy — odbor služby dopravní policie
<br> vydává
<br> podle ust.š 77 odst.1 písm.0),odst.5 a 5 78 zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
<br> opatření obecné povahy -
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Klárov,Pod Bruskou,U Bruských kasáren
<br> spočívající vumístění dopravního značení a zařízení na místní komunikaci v rozsahu dle přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci:
<br> a) Osazení dopravního značení a zařízení bude provedeno v souladu svyjádřením Policie ČR,Krajského ředitelství Policie hl.m.Prahy — odboru služby dopravní policie ze dne 19.7.2021,č.j.: KRPA 4344-19/ČJ-2021-0000DŽ,TP 65 a vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích...

Načteno

edesky.cz/d/4777800

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz