« Najít podobné dokumenty

Město Boskovice - OOP, PÚP - MK ul. Nové město- Letovice- výstavba parkoviště

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Boskovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace_uzavírky_Nové město_Letovice.pdf
2021/06
<br> Letovice,Nové Město,výstavba parkoviště
<br> B1
<br> Z2
<br> E13 MIMO
VOZIDLA
<br> STAVBY
<br> A IZS
<br> K
O
<br> M
U
<br> N
IK
<br> A
C
<br> E
<br>
B
U
<br> D
E
<br> O
D
<br> „D
A
TU
<br> M
”
<br> U
ZA
<br> V
Ř
<br> E
N
<br> A
<br> IP
22 (osazena m
<br> in.7 dní předem
)
<br> MIMO
<br> VOZIDLA
<br> STAVBY
<br> A IZS
<br>
Stránka 1
<br> 2021-07-16T08:49:03+0000
Not specified
XXXXXXXX XXXXX Mgr <.>,Vedoucí odboru DOP
2021-DMBO14522-OOP PÚP - MK ul. Nové město Letovice - výstavba parkoviště - DoZBos.pdf
Městský úřad Boskovice
Odbor dopravy
<br> náměstí 9.května 954/2,680 01 Boskovice
<br>
<br> MěÚ Boskovice IČO: 00279978 ID datové schránky: qmkbq7h
náměstí 9.května 954/2 DIČ: CZ00279978 E-mail: epodatelna@boskovice.cz
680 01 Boskovice Číslo účtu: 19-0000126631,kód banky: 0100 tel: +420 516 488 600
(Budova 2) www.boskovice.cz fax: 516 488 710
<br> Datovou schránkou
<br> dle rozdělovníku
<br>
Sp.zn.:
Č.j.:
Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Datum:
<br> SMBO 14521/2021 DOP
DMBO 14522/2021/DOP
Ing.XXXX XXXXXXX
XXX XXX XXX
XXX XXX XXX
jiri.sumbera@boskovice.cz
16.07.2021
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Městský úřad Boskovice,Odbor dopravy podle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o silničním
provozu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),jako věcně,místně
a funkčně příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu
na pozemních komunikacích – na silnicích II.a III.třídy,na místních komunikacích a veřejně přístupných
účelových komunikacích,po písemném vyjádření dotčeného orgánu,tj.v tomto případě Policie ČR <,>
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje,Územní odbor Blansko,dopravní inspektorát Blansko <,>
Bezručova 31,678 11 Blansko (dále jen „DI Blansko“),opatřením obecné povahy dle § 171 zákona č <.>
500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a § 77 odst.1,písm <.>
c) a odst.5,zákona o silničním provozu
<br>
stanovuje přechodnou úpravu provozu na místní komunikaci <,>
ulice Nové město ve městě Letovice <,>
<br>
takto:
Na místní komunikaci (dále jen „MK“),ulice Nové město ve městě Letovice – bude realizovaná
přechodná úprava provozu (dál jen „PÚP“) podle projektové dokumentace s názvem „LETOVICE,NOVÉ
MĚSTO,VÝSTAVBA PARKOVIŠTĚ“,vypracované společností DoZBos s.r.o <.>,XXXXXXX XXXXXX XX <,>
XXX XX Boskovice,IČO XXXXXXXX,která byla projednána s DI Blansk...

Načteno

edesky.cz/d/4777766

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Boskovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz