« Najít podobné dokumenty

Město Boskovice - OOP, PÚP - tradiční pouť v Boskovicích- Růžové náměstí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Boskovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Růžové náměstí - pouť.pdf
B1 Zákaz vjezdu všech vozidel
Z2 Zábrana pro označení uzavírky
<br> BOSKOVICKÁ POUŤ
NÁVRH PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br> MĚSTO BOSKOVICE
<br> Čj.: ZUK - 34 /2021/OSM
<br> SOUHLASÍME S PDZ,ZUK A UZAVÍRKOU
<br> V Boskovicích dne 08.06.2021
<br> POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY - KŘ JMK – DP
<br> Čj.: KRPB - …………………….<.> /ČJ-2021-0600DI
<br> Dle § 25 Zákona č.13/1997 Sb <.>
Dle § 77 Zákona č.361/2000 Sb <.>
<br> PLATNOST TOHOTO VYJÁDŘENÍ JE 1 ROK
<br> V Blansku dne …………………………………….<.>
<br>
2021-07-14T14:08:28+0000
Not specified
XXXXXXXX XXXXX Mgr <.>,Vedoucí odboru DOP
2021-DMBO14406-OOP PÚP - silnice II150 a MK v Boskovicích - tradiční pouť v Boskovicích.pdf
Městský úřad Boskovice
Odbor dopravy
<br> náměstí 9.května 954/2,680 01 Boskovice
<br>
<br> MěÚ Boskovice IČO: 00279978 ID datové schránky: qmkbq7h
náměstí 9.května 954/2 DIČ: CZ00279978 E-mail: epodatelna@boskovice.cz
680 01 Boskovice Číslo účtu: 19-0000126631,kód banky: 0100 tel: +420 516 488 600
(Budova 2) www.boskovice.cz fax: 516 488 710
<br> Datovou schránkou
<br> dle rozdělovníku
<br> Sp.zn.:
Č.j.:
Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Datum:
<br> SMBO 12234/2021 DOP
DMBO 14406/2021/DOP
Ing.XXXX XXXXXXX
XXX XXX XXX
XXX XXX XXX
jiri.sumbera@boskovice.cz
14.07.2021
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Městský úřad Boskovice,Odbor dopravy podle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o silničním
provozu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),jako věcně,místně
a funkčně příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu
na pozemních komunikacích - na silnicích II.a III.třídy,na místních komunikacích a veřejně přístupných
účelových komunikacích,po písemném vyjádření dotčeného orgánu,tj.v tomto případě Policie ČR <,>
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje,Územní odbor Blansko,dopravní inspektorát Blansko <,>
Bezručova 31,678 11 Blansko (dále jen „DI Blansko“),opatřením obecné povahy dle § 171 zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a § 77 odst.1,písm <.>
c) a odst.5,zákona o silničním provozu
<br>
stanovuje přechodnou úpravu provozu na silnici II/150 a na místní komunikaci
ve městě Boskovice
<br>
takto:
Na silnici II/150 a na místní komunikaci (dále jen „MK“),Růžové náměstí – průjezd (křižovatka se silnicí
II/150 a křižovatka s MK ulice Husova),ve městě Boskovice – bude realizovaná přechodná úprava
provozu dle návrhu dopravního značení (viz příloha),který byl projednán s DI Blansko a je nedílnou
součástí tohoto stanovení <.>
<br> Podmínky pro ...

Načteno

edesky.cz/d/4777765

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Boskovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz