« Najít podobné dokumenty

Město Žamberk - RO schválené RM č. 77 dne 1.7.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Žamberk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Rozpočtové opatření schválené usnesením RM č.77/2021-RADA/3475 a 3496 dne 1.7.2021
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> RM číslo
Doporučena kým
Ze dne
Rozpočtové opatření
<br>
<br>
§,položka
název
příjmy v Kč
výdaje v Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 51
Dotační programy města Žamberk - individuální dotace - viz.usnesení č.76/2021-RADA/3421 ze dne 17.6.2021
3429 5901 org.5108
Individuální dotace
 
50 000,00
<br>
<br> 6409 5901
Rezerva rozpočtu
 
-50 000,00
<br> 52
Investice do budov města a akce do 500 tis.- tréninkové fotbalové hřiště - viz.usnesení č.76/2021-RADA/3437 ze dne 17.6.2021
3412 6121 org.5416
Budovy,XXXX a stavby
 
XX XXX,XX
<br>
<br> 6409 5901
Rezerva rozpočtu
 
-40 000,00
<br> 53
Opravy a údržba do majetku města - dopadové plochy u dětského hřiště - viz.usnesení č.76/2021-RADA/3438 ze dne 17.6.2021
3421 5169 org.5416
Nákup ostatních služeb
 
250 000,00
<br>
<br> 6409 5901
Rezerva rozpočtu
 
-250 000,00
<br> 54
Odpadové hospodářství,Sběrný dvůr,CNO,<.>.- ekologická soutěž pro školy - viz.usnesení č.76/2021-RADA/3448 ze dne 17.6.2021
3129 5339 org.9409
Střední škola a základní škola Žamberk
 
20 000,00
<br>
<br> 3113 5331 org.9409
Základní škola Žamberk,28.října 581
 
10 000,00
<br>
<br> 3111 5331 org.9409
Mateřská škola ČTYŘLÍSTEK
 
8 000,00
<br>
<br> 3113 5221 org.9409
ZŠ Erudio Orlicko,š.p.o <.>
 
7 000,00
<br>
<br> 3113 5331 org.9409
Základní škola Žamberk,Nádražní 743
 
3 000,00
<br>
<br> 3727 5901 org.9409
Ekologická soutěž pro školy
 
-48 000,00
<br> 55
Středisko volného času,ANIMO Žamberk - vrácená dotace
6402 2229 org.9326
Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy
0,01
 
<br>
<br> 6402 5366
Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi
 
0,01
<br> 56
Příjmy z věcných břemen
3639 2119
Ostatní příjmy z vlastní činnosti
140 000,00
 
<br>
<br> 6409 5901
Rezerva rozpočtu
 
140 000,00
<br> 57
Dotace - lesní hospodářství
0000 4116 ÚZ 29014
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
48 050,00
 
<br>
<br> 1031 5139 ÚZ 29014
Nákup materiá...
bez názvu
3429 5901
org.5108 Individuální dotace 50 000,00
<br> 6409 5901 Rezerva rozpočtu -50 000,00
<br> 3412 6121
org.5416 Budovy,XXXX a stavby XX XXX,XX
<br> XXXX XXXX Rezerva rozpočtu -40 000,00
<br> 3421 5169
org.5416 Nákup ostatních služeb 250 000,00
<br> 6409 5901 Rezerva rozpočtu -250 000,00
<br> 3129 5339
org.9409
<br> Střední škola a základní škola
Žamberk 20 000,00
<br> 3113 5331
org.9409
<br> Základní škola Žamberk,28 <.>
října 581 10 000,00
<br> 3111 5331
org.9409 Mateřská škola ČTYŘLÍSTEK 8 000,00
<br> 3113 5221
org.9409 ZŠ Erudio Orlicko,š.p.o.7 000,00
<br> 3113 5331
org.9409
<br> Základní škola Žamberk <,>
Nádražní 743 3 000,00
<br> 3727 5901
org.9409 Ekologická soutěž pro školy -48 000,00
<br> 6402 2229
org.9326
<br> Ostatní přijaté vratky transferů
a podobné příjmy 0,01
<br> 6402 5366
<br> Výdaje z finančního
vypořádání mezi krajem a
obcemi 0,01
<br> 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 140 000,00
<br> 6409 5901 Rezerva rozpočtu 140 000,00
<br> Rozpočtové opatření schválené usnesením RM č.77/2021-RADA/3475 a 3496 dne 1.7.2021
<br> 55
Středisko volného času <,>
<br> ANIMO Žamberk - vrácená
dotace
<br> Dotační programy města
Žamberk - individuální
dotace - viz.usnesení č <.>
76/2021-RADA/3421 ze
<br> dne 17.6.2021
<br> 52
<br> Investice do budov města a
akce do 500 tis.-
<br> tréninkové fotbalové hřiště -
viz.usnesení č.76/2021-
<br> RADA/3437 ze dne
17.6.2021
<br> 53
<br> Opravy a údržba do
majetku města - dopadové
plochy u dětského hřiště -
viz.usnesení č.76/2021-
<br> RADA/3438 ze dne
17.6.2021
<br> 54
<br> Odpadové hospodářství <,>
Sběrný dvůr,CNO,<.>.-
<br> ekologická soutěž pro školy
- viz.usnesení č.76/2021-
<br> RADA/3448 ze dne
17.6.2021
<br> název
Ze dne
<br> výdaje v Kč
<br> 51
<br> 56
<br> RM
číslo
<br> Doporučena
kým
<br> příjmy v Kč
<br> Rozpočtové opatření
<br> §,položka
<br> Příjmy z věcných břemen
<br>
<br> 0000 4116 ÚZ
29014
<br> Ostatní neinvestiční přijaté
transfery ze státního rozpočtu 48 050,00
<br> 1031 5139 ÚZ
29014 Nákup mat...

Načteno

edesky.cz/d/4777761

Meta

Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Žamberk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz